• Brak produktów w koszyku.

Arbitrażowy Sąd
Prezydium Sądu Arbitrażowego:

Prezes: Sylwia Staszewska-Lisiak
Wiceprezes: Agata Bystrzyk
Sekretarz: Katarzyna Rutkowska

 

LISTA ARBITRÓW

CZAPLIŃSKI SŁAWOMIR /Warszawa/
Rzeczoznawca majątkowy. Magister ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, dyplom ukończenia London Business School. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu wielopodmiotowych negocjacji międzynarodowych, wynajmu mieszkań, garaży, komórek lokatorskich. Specjalizacja zawodowa to nieruchomości, prawo budowlane, finanse, bankowość, prawa konsumenta. Włada językiem angielskim.
KONTAKT:
tel. 604 507 235
e-mail: sczaplin@yahoo.com

 

ĆWIKLIŃSKI MAREK /Bydgoszcz/
Magistr prawa Uniwersytu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z ponad 25 letnim stażem zawodowym - pierwotnie w organach administracji państwowej (Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego, Izba Skarbowa, od 1996 roku praca na własny rachunek - w ubezpieczeniach, a od 2001 roku w obsłudze - także prawnej - pośrednictw nieruchomości na terenie miasta Bydgoszczy. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr. 12337) nadaną przez Ministra Infrastruktury.
KONTAKT:
tel.:502 588 140
e-mail: m.cwiklinski@vp.pl

 

EKIERT ANDRZEJ
Absolwent studiów prawniczych oraz podyplomowych z zarządzania i wyceny nieruchomości. Na stałe mieszka i pracuje w Kaliszu, w którym prowadzi własną działalność zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, specjalizując się szczególnie w obsłudze najmu. Jest odpowiedzialny również za kaliski oddział Freedom Nieruchomości.
KONTAKT:
e-mail: aekiert6@gmail.com

 

FEDOROWSKA DOROTA /Wrocław/
Magister psychologii, mediator ds. cywilnych, w tym w gospodarczych, społecznych, rodzinnych; karnych i karnych dla nieletnich. Wykładowca Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Autorka podręczników akademickich z zakresu mediacji. Od 12-stu lat prowadzi mediacje oraz profesjonalne szkolenia dla zawodowych mediatorów. Od 2005 roku mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2005 roku przeprowadziła ok. 400 mediacji. Aktywnie uczestniczy w działalności wielu organizacji pozarządowych. www.fedorowska.pl
KONTAKT:
tel. 602 12 45 60
e-mail: mediacje@fedorowska.pl

 

JASIŃSKA MARIA
Radca prawny
KONTAKT:
e-mail: maria.jasinska@op.pl

 

KRUK ZBIGNIEW /Kraków/
Absolwent Wydziału Melioracji Wodnych i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowi, ukończył także studia podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości oraz Zarządzania Nieruchomościami.
Od samego początku działalności zawodowej ściśle związany z branżą nieruchomości. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, szacowania nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy) oraz zarzadzania nieruchomościami.
Od 5 kadencji pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Poczynając od 1992 roku prowadzi własną działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z obsługą rynku nieruchomości.
KONTAKT:
e-mail: zkruk01@gmail.com
tel. 501 185 665

 

KUSTOSIK MICHAŁ /Łódź/
Aktywny Mieszkanicznik działający w oddziale łódzkim. Od 3 lat działa w branży nieruchomości w zakresie wynajmu oraz podnajmu mieszkań. Pan Michał pisze o sobie: "Jestem osobą nieskazitelnego charakteru i posiadam kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra. Jestem człowiekiem rozważnym, ukierunkowanym na rozwiązywanie powstałych konfliktów w sposób obiektywny. Dzięki mojemu talentowi harmonii potrafię budować zdrowe relacje z ludźmi, oparte bardziej na analizie faktów a nie na emocjach. W połączeniu z moim talentem analityka potrafię myśleć strategicznie, każdy problem analizować w sposób rzetelny i bez zbędnych emocji.
Zawsze dążę do sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów, co jest niezbędne w Sądzie Arbitrażowym."
KONTAKT:
m.kustosik@domoproperty.pl

 

MALESZEWSKI MARCIN
Magister finansów i bankowości Uniwersytetu Łódzkiego, jego obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta ekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.
KONTAKT:
e-mail: cinm@poczta.onet.pl

 

OPONOWICZ ANNA /Białystok/
Radca prawny, prowadzi własną kancelarię, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego i postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Zajmuje się także kwestiami z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz kompleksową obsługą przedsiębiorców.
KONTAKT:
anna.oponowicz@gmail.com

 

OSTACHOWSKI BARTOSZ /Warszawa/
Radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie m.in. w branży nieruchomości, oraz prawie umów i procesu inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych The University of New South Wales w Sydney z zakresu prawa międzynarodowego handlowego oraz ActiLingua Academy w Wiedniu w zakresie nauki języka niemieckiego.
KONTAKT:
e-mail: b.ostachowski@wp.pl

 

ŚWIĄTEK-WOJNAROWSKA JOANNA /Szczecin/
Radca prawny.
KONTAKT:
swiatek-wojnarowska@ludzkiesprawy.pl

 

TABAŁA MARCIN /Łódź/
Absolwet Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Łódzkiego, zajmuje się zarządzaniem najmem i doradztwem prawnym, posługuje się biegle j. niemieckim
KONTAKT:
e-mail: marcin@pokojnumercztery.pl

 

TARGOSZ BOGUSŁAWA
Ukończyła studia podyplomowe z Rzeczoznawstwa Majątkowego w Katowicach (bez egzaminu). Doświadczenie zawodowe z zakresu nieruchomości zdobywała pracując w bankach w działach kredytów hipotecznych. Posiada kilka nieruchomości na wynajem, które regularnie uczą rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów. Ma doświedczenie w ugodowym rozwiązywaniu trudnych i spornych spraw jak reklamacje czy wzajemne niezrozumienie. Od 10 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. w branży handlu międzynarodowego i najmu.
KONTAKT:
tel. 509 513 315
e-mail: b.targosz@onet.pl

 

ZAWIŚLAK KAROL /Kraków/
Adwokat, doktor nauk prawnych, studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada doświadczenie jako sędzia sądów polubownych, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, posługuje się biegle j. angielskim
KONTAKT:
tel.: 608 133 948
e-mail: k.zawiślak@karol-zawiślak.pl

 

ZAWISZA MACIEJ /Warszawa/
Radca prawny.
KONTAKT:
tel.: 605 118 055
e-mail:maciej.zawisza@wp.pl

Formularz Rejestracyjny

[]
1 Step 1
Dane Osoby Wnioskującej
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Dane Osoby Pozywanej
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
E-mail
Określ sprawę, która ma być przedmiotem rozstrzygnięciamore details
0 /
UzasadnienieUzasadnienie
0 /
Wartość sporu
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Tabela Opłat

Rodzaj opłaty
Wnosi:
Wariant 1
Wariant 2
Opłata rejestracyjna Powód 300 zł plus 1 % wps 350 zł plus 1 % wps
Opłata arbitrażowa Powód 700 zł 700 zł + opłata za udział dodatkowych arbitrów
Opłata dodatkowa za rozprawę *) Strona wnioskująca 200 zł 200 zł
Opłata dodatkowa za wydanie uzasadnienia Strona wnioskująca 250 zł 250 zł
Opłata za czynności wykonywane poza rozprawą Strona wnioskująca 150 zł/h + kilometrówka 150 zł/h + kilometrówka
Opłaty za odpis postanowień i innych dokumentów z akt sprawy Strona wnioskująca 5 zł/stronę 5 zł/stronę
Wariant 1: Wartość Przedmiotu Sporu do 10.000 zł, 1 arbiter
Wariant 2: Wartość Przedmiotu Sporu ponad 10.000 zł, więcej niż 1 arbiter
X