• Brak produktów w koszyku.

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dotyczy: Rozporządzenie do Ustawy o KZN Dz.U. z 11 sierpnia 2017 poz. 1529

Szanowny Panie Prezesie!

Stowarzyszenie Mieszkanicznik zrzesza osoby prywatne mające nieruchomości na wynajem, ale też stara się promować dobre praktyki i wysokie standardy działania dla firm świadczących usługi w najmie. Monitorujemy rynek najmu i praktyki dotyczące umów najmu okazjonalnego i - od 11 września - instytucjonalnego. Wiele takich umów jest zawieranych na rok, a wrzesień jest na rynku najmu miesiącem największej aktywności.

Czy na podstawie art. 82 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Rada Ministrów wydała rozporządzenie określające maksymalne stawki czynszów? Ustawa weszła w życie 11 września, a w oparciu o wskazane w rozporządzeniu stawki czynszu notariusze powinni ustalać wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 i art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Brak tego rozporządzenia wpływa na rynek najmu, trudno jest ocenić koszty związane z oświadczeniem do umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego. Z takich umów korzysta coraz więcej firm (w tym Fundusz Mieszkań na Wynajem), ale i osób fizycznych, którym takie umowy zalecają profesjonaliści rynku nieruchomości. Wg danych Ministerstwa Finansów "w 2016 roku 9 884 podatników (o 4 166 więcej niż w 2015 roku) dokonało zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego". Wzrost jest bardzo dynamiczny, dlatego prosimy o jak naszybsze uregulowanie tego zagadnienia.

Robert Kuliga                                                Piotr Dybiec
Wiceprezes Zarządu                                     Wiceprezes Zarządu

X