0
  • Brak produktów w koszyku.
Baza WiedzyObsługa najmuŚwiadectwo energetyczne dla wynajmowanego lokalu

Czym jest świadectwo energetyczne?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub lokalu jest dokumentem sporządzanym przez osoby uprawnione  na podstawie oceny energetycznej budynku. Jest to zbiór danych i wskaźników określających całkowite zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

W przypadku budynków, wybudowanych po 2009 roku świadectwo energetyczne stanowi część dokumentacji technicznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. W przypadku starych budynków taką ocenę należy zlecić.

Certyfikat energetyczny wymagany jest dla wynajmowanego lub sprzedawanego lokalu mieszkalnego, (zarówno własności odrębnej jak i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) lub budynku a obowiązek jego dostarczenia spoczywa na wynajmującym lub sprzedawcy. Przekazywany jest podczas czynności sporządzania aktu notarialnego sprzedaży lub przy podpisywaniu umowy najmu lokalu.

Ani nabywca ani najemca nie mogą zrzec się prawa otrzymania świadectwa. Oznacza to, że nie można w umowie sprzedaży lub najmu zawrzeć oświadczenia, że kupujący lub najemca w przypadku braku dokumentu, taki stan akceptuje i zobowiązuje się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza nawet z dniem  28.04.2023 r. obowiązek dla notariusza w postaci pouczenia  sprzedawcy o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Świadectwa energetyczne sporządzają osoby do tego uprawnione wpisane do centralnego rejestru osób uprawnionych. W przypadku budynku wielolokalowego o jednolitej konstrukcji i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, świadectwo sporządza się dla jednego lokalu reprezentatywnego.  Wykonanie oceny zleca zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd lub zarządca ma obowiązek wydać nieodpłatnie kopię świadectwa na żądanie każdego z właścicieli.

Wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub mieszkania będzie ważne przez 10 lat. Jeśli jednak przeprowadzimy remont instalacji, który może zmienić charakterystykę energetyczną budynku, konieczna będzie wcześniejsza ocena energetyczna budynku.

 

Znowelizowana ustawa, która wchodzi w życie 28.04.2023 dostępna jest tu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

Tekst jednolity uwzględniający zmiany: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

 

Aktualizacja: Katarzyna Gontarczyk, grudzień 2022

Program Medicover Sport - 12 miesięcy

BĄDŹ AKTYWNY NIE TYLKO W BIZNESIE!

W wyniku indywidualnych negocjacji z Medicover otrzymaliśmy najlepszą ofertę na rynku jeśli chodzi o korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Aby uzyskać wiarygodne informacje o aktualnych warunkach oferty lub uzyskać odpowiedź na pytania organizacyjne kliknij poniżej.

medicover sport
X