Kaucja na początku umowy przeważnie wydaje się najemcom za wysoka, a na końcu staje się znów obiektem dyskusji: czy może być ostatnim czynszem najmu, czy właściciel może z niej coś potrącić, i oczywiście za co, ile i na jakiej podstawie. Jeśli obie strony umowy nie do końca znają zasady dotyczące kaucji, to jej rozliczenie i zwrot lub brak zwrotu, pozostawia niesmak i żale.

 

Kaucja ma zabezpieczać interesy wynajmującego, czyli ewentualny brak płatności i zniszczenia w mieszkaniu. Ogólne zasady są takie, że nie powinna przekraczać 6 czynszów najmu, optymalna ze względu na możliwości upominania najemcy przy zaleganiu z czynszem byłaby natomiast kaucja w wysokości trzech czynszów najmu. Rzadko daje się to jednak wynegocjować, dlatego najlepiej celować gdzieś powyżej jednego czynszu najmu, podając w miarę okrągłą kwotę.

 

Kaucja nie powinna być zaliczana jako ostatni czynsz najmu, bo ma służyć również jako pokrycie ostatnich rozliczeń mediów i ewentualnie do usunięcia zniszczeń i usterek w mieszkaniu. Właśnie tutaj pojawiają się spory: czy pomalowanie mieszkania po najmie powinno obciążać najemcę? Co to jest to "normalne zużycie"? "Mieszkanicznik" podpowiada zasadę bardziej zdroworozsądkową: najemco, wprowadziłeś się do czystego i posprzątanego mieszkania, oddaj je w takim stanie! Jeśli najem był krótki, wystarczy umyć i odkurzyć: nie wymagajmy malowania. Jeśli mieszkanie było użytkowane przez 3-4 lata, to jednak trzeba będzie je pomalować, nie tylko posprzątać, ale ustalmy wspólnie, jak to zrobić i ile to kosztuje. Po prostu ludzie, którzy nigdy nie zajmowali się remontami lub utrzymywaniem nieruchomości są bardzo zaskoczeni, jak duże mogą być koszty nawet samego malowania.

 

Jeśli już musimy skorzystać z kaucji, to potrącajmy z niej na podstawie dokumentów: faktur, rachunków, i tłumacząc najemcy, za co to dokładnie jest. Oczywiście najlepiej zwracać kaucję przelewem bankowym, na wskazane przez najemców konto i - jeśli dzielimy pomiędzy najemców całą kwotę, to w sposób zatwierdzony przez nich, np. w podpisywanym przy oddawaniu mieszkania protokole zdawczo-odbiorczym. Mamy na zwrot kaucji 30 dni od przekazania mieszkania.