• Brak produktów w koszyku.

Jak sporządzić dobry protokół wydania nieruchomości?
Wydanie nieruchomości wydaje się prostą czynnością, sprowadzającą się do podpisania protokołu i przekazania kluczy. Jednakże diabeł tkwi szczegółach. Sposób jego sporządzenia i wypełnienia może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje. Najkrócej pisząc - im mniej uregulujemy w protokole, tym więcej zostawiamy przypadkowi i dobrej woli stron.