0
  • Brak produktów w koszyku.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik nawiązuje strategiczne partnerstwo z globalną platformą Property Inspect

W majowym wydaniu REAL ESTATE MAGAZIN ukazał się artykuł, w którym, po raz pierwszy, na forum publicum, Property Inspect Sp. z o.o. wystąpiła w roli Partnera Strategicznego Stowarzyszenia.

Treść niniejszego artykułu zamieszczamy poniżej.

"

Property Inspect to marka globalna (działająca w Stanach Zjednoczonych, Australii, RPA i Europie). Oferuje wielokrotnie nagradzane rozwiązanie w postaci aplikacji (na iOS i Android), która daje możliwość tworzenia szczegółowych raportów (czyli protokołów) zdawczo-odbiorczych z inspekcji nieruchomości. W Wielkiej Brytanii wykorzystanie tej aplikacji skraca czas pracy spędzony w nieruchomości o ponad 50%. W Polsce może ułatwić i usystematyzować pracę osób zatrudnionych w agencjach nieruchomości oraz tych, którzy zajmują się zarządzaniem najmem średnio- i długoterminowym czy hybrydowym. Property Inspect obsługuje branże od nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych oraz budownictwa do hotelarstwa i handlu detalicznego na całym świecie. Od tego roku, za sprawą otwarcia oddziału przez Warrick Swift – dyrektora komercyjnego Property Inspect, dostępni są również w Polsce.

– Jako dyrektor Property Inspect, wiodącego oprogramowania dla branży nieruchomości, jestem świadomy wyzwań stojących przed zarządcami nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stąd cieszy mnie, że od tego roku dostęp do produktu uzyskają także polscy użytkownicy.

W ramach zawartej umowy o partnerstwie strategicznym Stowarzyszenie wraz z Property Inspect będą dążyć do umocnienia standardów w zakresie wynajmu, inwestycji oraz transakcji kupna–sprzedaży nieruchomości na rynku polskim. Misją naszych obu organizacji jest podniesienie poziomu przejrzystości i profesjonalizmu w branży nieruchomości, a także wdrożenie nowatorskich rozwiązań usprawniających procedury inspekcji nieruchomości dla wszystkich podmiotów sektora, z uwagi na dokładność raportów. Jesteśmy przekonani, że rezultatem tej synergii będzie wzrost zaufania zarówno właścicieli nieruchomości, jak i wynajmujących, sprzedających czy kupujących. Wzrośnie też poczucie bezpieczeństwa oraz – co bardzo istotne – zostaną wyeliminowane w dużej mierze spory powstające na tle określenia szczegółowego stanu nieruchomości zarówno na początku, jak i końcu najmu.

To strategiczne partnerstwo stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju polskiego rynku nieruchomości, który w ostatnich latach doświadcza znaczącego wzrostu liczby start-upów, skupiających się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w takich sektorach jak zarządzanie nieruchomościami, technologie inteligentnych budynków, marketing nieruchomości czy właśnie tworzenie aplikacji do efektywnego i szybkiego przeprowadzania szczegółowych inspekcji nieruchomości.

Rozgrzany rynek nieruchomości w Polsce potrzebuje rozwiązań dostosowanych do potrzeb doświadczonych deweloperów, inwestorów, zarządców nieruchomości oraz agentów. Mimo postępu technologicznego wielu z nich wciąż używa przestarzałych formatów papierowo-ołówkowych przy tworzeniu raportów, przedłużając proces lub ograniczając tego typu dokumenty do minimum, co nie wnosi jakiegokolwiek zabezpieczenia dla żadnej ze stron. Niewłaściwa dokumentacja stanu nieruchomości i jej wad prowadzić może do błędów w zarządzaniu nieruchomością oraz sporów, które prowadzą nie tylko do strat finansowych, lecz także przedłużą procesy, które powinny być od samego początku jasne i przejrzyste.

Czym jest Property Inspect?

Property Inspect to unikalny system oparty na chmurze i aplikacja mobilna do planowania, tworzenia i zarządzania inspekcjami i raportami dotyczącymi nieruchomości. Polegają na nim tysiące zarządców nieruchomości, dostawców usług i firm inspekcyjnych skoncentrowanych na zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu ryzyka, zaoszczędzeniu pieniędzy, przyspieszeniu czasu reakcji, szybkim rozwiązywaniu sporów i zachowaniu zgodności z przepisami.

Dla kogo jest to oprogramowanie?

Nasze oprogramowanie jest przeznaczone dla wszystkich profesjonalistów z branży nieruchomości. Polscy użytkownicy przez lata przyzwyczajeni byli do papierowych prostych raportów zdawczo-odbiorczych. Property Inspect daje możliwość kompilowania ich przy pracy w trybie offline z opcją edycji i udostępnia, a wszystko to podczas pobytu w nieruchomości. Co więcej, w wersji finalnej najemca, właściciel czy też kupujący dostają szczegółowy raport w formacie PDF ze zdjęciami opatrzonymi datą i godziną, opisami nawet drobnych wad czy uszkodzeń, a także z możliwością podpisania dokumentu przez obie strony.
Jeśli jesteś zarządcą nieruchomości rezydenckiej lub komercyjnej, deweloperem, agentem nieruchoności lub osobą, która w ramach swoich obowiązków przeprowadza inspekcje, to oprogramowanie nie tylko ułatwi ci pracę, lecz także pozwoli na automatyzację procesów, które do tej pory były czasochłonne i mało efektywne.

Skąd wiemy, że Property Inspect skutecznie wpływa na zwiększenie skuteczności i ograniczenie czasu pracy?

– Jako osoba pracująca przez ostatnie kilka lat w Londynie i posługująca się brytyjską wersją oprogramowania, wyszkolona w zawodzie, który jeszcze w Polsce nie istnieje (tzw. inventory clerk – nazwijmy go zawodem protokolanta), byłam nieco zdziwiona, kiedy rozpoczęłam badania polskiego rynku od odkrycia, że wielu zarządców nieruchomości wciąż tworzy protokoły zdawczo-odbiorcze na 2–3 kartkach A4 – i to często odręcznie. Jeśli istnieje już oprogramowanie, które ułatwi mi pracę, to dlaczego po prostu nie spróbować?

Sektorem, w którym raporty wyprodukowane przy użyciu oprogramowania Property Inspect mogłbyby odegrać w Polsce kluczową rolę, jest m.in. sprzedaż nieruchomości. Coraz więcej polskich prawników i specjalistów z branży mówi o problemie rękojmi, kruczkach prawnych pozwalających na nieuczciwe praktyki w procesie kupna–sprzedaży nieruchomości. Czy taki raport ze stanu nieruchomości – przedstawiany i podpisywany przez kupującego i sprzedającego np. w dniu przekazania nieruchomości – byłby dodatkowym zabezpieczeniem ewentualnych sporów? W naszej opinii jak najbardziej, zwłaszcza że jego stworzenie jest mało kosztowne, a także szybkie.

Emigracja zarobkowa Polaków, m.in do Wielkiej Brytanii, 10+ lat temu spowodowała, że wielu z nas chce i dąży do tego, by przenieść na polski rynek najlepsze mechanizmy związane z branżą nieruchomości. Tak stało się z procesami służącymi weryfikacji lokatorów, ubezpieczeniami czynszu, sposobami reklamy nieruchomości na wynajem czy sprzedaż. Tym bardziej cieszy mnie, że kolejny produkt, który naprawdę zmieni standardy w branży, jest już dostępny w Polsce w postaci oprogramowania Property Inspect.

 

Autor

Alicja Skuza – Lider Oddziału Stowarzyszenia Mieszkanicznik w Londynie, Business Consultant Property Inspect w Polsce. Działająca w Londynie agentka nieruchomości i property sorcer.

Kontakt

sales@propertyinspect.pl

+48 222 565 340

www.propertyinspect.com/eu/

 

 

 

Oceń ten wpis
X