0
 • Brak produktów w koszyku.

Chcesz zostać Partnerem?
zobacz jakie masz możliwości

 

Patronat Stowarzyszenia nad wydarzeniami odbywającymi się na rynku nieruchomości

- nie wymaga umowy partnerskiej

- umożliwia promowanie wydarzenia z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz biuletynu SM wysyłanego raz w miesiącu do bazy 20700 użytkowników.

- w razie potrzeby wsparcie merytoryczne i/lub organizacyjne

- umożliwia sprzedaż biletów członkom stowarzyszenia – (warunki ustalane każdorazowo, obejmujące dedykowane ceny dla członków, ew. prowizję od sprzedaży biletów, ew. udział SM w wydarzeniu)

Partnerstwo w  Stowarzyszeniu

Ponieważ naszym głównym celem jest zapewnienie członkom stowarzyszenia maksymalnego wsparcia w rozwiązywaniu spraw związanych m.in. z wynajmem, staramy się zapewnić im dostęp do usług i produktów w cenach specjalnych oraz systematyczną edukację w zakresie prawa, podatków, ubezpieczeń, finansowania inwestycji, poszukiwania okazji rynkowych, rozwiązań dla tych inwestorów, którzy popadli np. w kłopoty finansowe etc.

Edukując, nawołujemy do współdziałania w walce o prawa wynajmujących, deweloperów czy też pośredników w obrocie nieruchomościami.

Obejmujemy patronatem co ciekawsze, na rynku, wydarzenia, co ma zapewniać członkom łatwiejszy dostęp do tych wydarzeń oraz czynne uczestnictwo na korzystniejszych (niż ogólnodostępne) warunkach. Organizatorami wydarzeń są zwykle praktycy, mający unikatową, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w interesującej dziedzinie (np. inwestycje finansowe na rynku pierwotnym czy  wtórnym,  flipy, deweloperka, wierzytelności hipoteczne, inwestycje w ziemie  etc.)

 

Środowisko Mieszkaniczników (członkowie, sympatycy) jest bardzo zróżnicowane i chłonne nie tylko wiedzy z różnych dziedzin, ale też mające zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty, usługi, rozwiązania. Dlatego każda organizacja z pomysłem na zarabianie lub wspieranie rynku nieruchomości, w środowisku Mieszkaniczników, ma w duże pole do szerzenia wiedzy i pozyskiwania realnych klientów.

 

Zapraszam, do zapoznania się z poniższym materiałem. Każde działanie ma odzwierciedlenie w planie promocji, który ustalany jest po podpisaniu umowy.
Wyciąg z umowy gdzie opisane są wzajemne zobowiązania i warunki finansowe, zamieściłam poniżej.Link do arkusza ze wzorem Planu Prezentacji Partnera  TUTAJ

Kanały komunikacji marketingowej

1. biuletyn informacyjny - mailing

Publikowany raz w miesiącu do całej bazy (łącznie około 20 700 rec)

podsumowanie miesięcznych działań i zapowiedzią ewentualnych przyszłych wydarzeń. W biuletynie, w telegraficznym skrócie -  przekazujemy też informacje o nowych Partnerach oraz  tych, którzy odnowili umowy partnerskie. Stąd przekierowujemy odbiorców na podstronę Partnerów gdzie znajduje się szersza informacja o działalności Partnera  i/lub na stronę aktualności, gdzie zwykle zamieszczony jest artykuł przygotowany przez Partnera.

2. Live z Partnerem - rozmowa na żywo

Odbywa się raz w tygodniu - (streeming na YT obecność w piku 190 aktywnych uczestników +  przekaz na FB) -  na tydzień przed emisją - do całej bazy  wysyłany jest mailing zapowiadający z kim i na jaki temat będzie prowadzony live. dzień przed rozsyłane jest również przypomnienie.

3. Webinary merytoryczne - szkolenia online w ramach Akademii Mieszkanicznika

Prowadzone są raz na dwa tygodnie - (w piku bywa ok 450 aktywnych uczestników ) służą poszerzeniu wiedzy o rozwiązaniach na rynku nieruchomości i nie tylko. Informacje o wydarzeniach przesyłane są w mailingach do bazy poszerzonej o wszystkich zarejestrowanych słuchaczy webinarów (mogą nie być członkami SM) oraz w grupach SM i Akademii na FB

4. Warsztaty z Ekspertem - praktyczne warsztaty online pokazujące jak w praktyczny sposób rozwiązać trudne sytuacje

Częstotliwość ustalana indywidualnie. Live - podczas którego członkowie mogą ćwiczyć i zadawać pytania prowadzącemu na żywo. Zapowiedzi w mailingu do całej bazy oraz w mediach społecznościowych.

5. Filmiki promocyjne – autoprezentacja online

Przygotowane przez Partnerów z informacją o rodzaju działalności oraz produktach - publikowane są w naszych mediach społecznościowych jako reklama działalności Partnerów.

6. Dedykowana podstrona Partnera

Umieszczona na stronie Stowarzyszenia, w zakładce Członkowie/Partnerzy/kontakt z Partnerem) z przekierowaniem do formularza kontaktowego  umożliwiającego bezpośredni kontakt z Partnerem.

7. Strona internetowa Stowarzyszenia

Miejsce zamieszczania informacji czy artykułów, które przekazują nam Partnerzy.

Statystyki dla strony wg google analitics

ponad 180 000 wyświetleń,
ponad 30 000 odsłon,
ponad 10 000 kliknięć
ponad 15 500 użytkowników/ z czego
ponad 14 500 to nowi użytkownicy.

Przykład danych do media planu reg.

A/ 2 webinary rocznie  - termin do uzgodnienia wg grafiku (zawsze wtorki g. 11.00)
B/ 2 rozmowy na żywo rocznie - terminy do uzgodnienia wg grafiku (zawsze środy g. 11)
C/ 2 razy w roku informacja w biuletynie - 1 raz ogólna wskazująca na rodzaj działalności Partnera - 1 raz celowa informująca o nowym produkcie lub  usłudze  ew. o ciekawej promocji Partnera.
D/ Filmiki promocyjne - 2 rocznie- publikowane w mediach społecznościowych
E/ Artykuły merytoryczne minimum 4 rocznie, publikowane w Aktualnościach na stronie internetowej Stowarzyszenia
F/ Patronat nad wydarzeniami Partnera - częstotliwość i warunki do ustalenia indywidualnie,
Inne formy komunikacji do ustalenia indywidualnie

Dane statystyczne

blisko  23 000  - członków i sympatyków łącznie
ponad 100 000  - nieruchomości w zarządzie
ponad  6 000 obserwujących na FB
ponad 2 000 obserwujących na Li, In i TikToku

 

W tym:

76% - wynajmujący
51,2% - inwestorzy
37,2% - fliperzy
19% - pośrednictwo
15,9% - deweloperzy
15,9% -remony
12,8% home staging

Patron medialny

STREFA NIERUCHOMOŚCI

dla Partnerów i Członków  Stowarzyszenia – mamy wynegocjowane specjalne warunki emisji artykułów i reklam.

Bądź aktywny nie tylko w biznesie 

Partnerzy mają też możliwość korzystania z kart sportowych Medicover Sport, w specjalnej cenie

Wzór umowy do wglądu dla PT Partnera ogólnopolskiego, znajduje się TUTAJ

Wyciąg z umowy:

Zobowiązania MIESZKANICZNIKA

W ramach współpracy określonej niniejszą umową Mieszkanicznik zobowiązuje się do:

 1. umieszczenia logo Partnera na stronie głównej oraz krótkiej informacji wprowadzającej
  w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony Partnera oraz linkiem strony dedykowanej Partnerowi w domenie mieszkanicznik.org.pl
 2. utworzenia i bieżącej aktualizacji dedykowanej strony Partnera, na której wymienione zostaną informacje o partnerze, jego usługach i produktach,
 3. zapewnienia funkcjonalności bezpośredniego kontaktu zalogowanych w systemie strony www członków stowarzyszenia z Partnerami oraz przekierowywania klientów na zapytanie,
 4. zamieszczania krótkiej wzmianki informacyjnej w biuletynie w dedykowanej szpalcie "Partnerzy" i wysyłanie go do bazy mailingowej (22 000 e-maili) oraz publikacji wpisu z filmem, w ramach działań promujących nowego Partnera wśród społeczności Mieszkanicznika
 5. umożliwienia Partnerowi prowadzenia szkoleń merytorycznych w oddziałach lokalnych Mieszkanicznika na zasadach ustalanych przez Liderów i obowiązujących w oddziałach Mieszkanicznika.
 6. Umożliwienie udziału w dyskusji Live ze społecznością Mieszkanicznika, w trakcie spotkań onnline.
 7. udostępnienia grafik Stowarzyszenia do wykorzystania w elektronicznych materiałach informacyjnych Partnera
 8. dostarczenia Partnerowi linku afiliacyjnego, umożliwiającego identyfikowaną sprzedaż prowizyjną usług Stowarzyszenia (członkostwo, szkolenia lokalne, kongres, produkty Akademii mieszkanicznika) - wartość prowizji dla Partnera, określa Regulamin programu afiliacyjnego dołączany do maila z linkiem afiliacyjnym
 9. umożliwienia wykorzystania pozycji Stowarzyszenia przez Partnera do promowania własnych usług zgodnych ze standardami Stowarzyszenia,
 10. poinformowania społeczności Mieszkanicznika o rozwiązaniach Partnera podczas wprowadzającego szkolenia online (webinaru), który odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego - Akademia Mieszkanicznika.
 11. zapewnienia miejsca w organizowanych ogólnopolskich kongresach Stowarzyszenia, targach i innych imprezach na warunkach promocyjnych wynikających z formy organizacji imprezy. Warunki dla Partnerów przedstawiane są każdorazowo przed wydarzeniem, przez osobę odpowiedzialną za dany projekt.
 12. przeprowadzania ankiet na temat zadowolenia z  usług/produktów wśród członków Stowarzyszenia,
 13. bezpłatnego członkostwa dla jednej osoby wskazanej przez Partnera.
 14. umożliwienia korzystania z udogodnień STREFY OKAZJI INWESTYCYJNYCH STOKINVEST - na warunkach specjalnych - niekomercyjnych..
 15. objęcia patronatem wydarzeń Partnera wskazanych w odrębnym mailu.

Zobowiązania Partnera

Partner zobowiązuje się do:

 1.  Promowania Stowarzyszenia jako partnera współpracującego w obszarze określonym w § 1,
  a w szczególności informowania swoich klientów o przedmiotowej współpracy
 2. Umieszczenia info o współpracy, w materiałach Partnera (elektronicznych - logo z linkiem na stronie Partnera..
 3. Uiszczenia rocznej opłaty partnerskiej w wysokości .... + VAT za każdy punkt handlowy/usługowy Partnera ogólnopolskiego), płatnej jednorazowo na konto Stowarzyszenia, na podstawie  wystawionej faktury VAT.
 4. Przygotowania oferty specjalnej dla członków Mieszkanicznika, na usługi oferowane przez Partnera, w postaci rabatu cenowego w wysokości ….. % ceny ogólnodostępnej.
 5. Wypłacania prowizji ryczałtowej dla Stowarzyszenia w wysokości……..% +podatek VAT, za każdorazowe przekierowanie i sprzedaż usługi/produktu jednemu Członkowi Mieszkanicznika, obliczenia jej i wypłaty minimum 1 raz na kwartał na konto Stowarzyszenia  70 1140 2004 0000 3802 7547 4540  na podstawie wystawionej faktury VAT, przy czym jeżeli suma prowizji wpłaconych przez Partnera do Stowarzyszenia w ciągu roku przekroczy kwotę 10 000 tys. zł netto,  wówczas zostaje on zwolniony z rocznej opłaty partnerskiej określonej w pkt 3,
 6. Przygotowania oferty specjalnej dla członków Mieszkanicznika, na usługi .oferowane przez Partnera
 7. Propagowania działalności Stowarzyszenia poprzez zachęcania własnych odbiorców do udziału w szkoleniach lokalnych Mieszkanicznika (link afiliacyjny).
 8. propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez zachęcanie własnych słuchaczy i odbiorców do korzystania ze Strefy Okazji Inwestycyjnych Stowarzyszenia (link afiliacyjny).
 9. Przekazywania ofert Okazji Inwestycyjnych do Strefy Okazji Inwestycyjnych STOKINVEST dedykowanych członkom i sympatykom Mieszkanicznika przy użyciu formularzy znajdujących się na podstronie https://mieszkanicznik.org.pl/stokinvest/  (Oferty te będą publikowane raz w miesiącu w biuletynie lub w mailu z wydarzeniami jako link do podstrony ST.OK.INVEST i krótki teaser na FB, LI i In Stowarzyszenia.) o ile oferty takie znajdują się w posiadaniu Partnera.
 10. Propagowania działań Strefy Okazji Inwestycyjnych podczas uzgodnionych z Liderem Projektu wydarzeń. O ile będzie taka wola stron. Warunki reprezentacji i wynagrodzeń  ustalane będą indywidualnie.
 11. Profesjonalnej obsługi zapytań członków Stowarzyszenia,
 12. Ochrony danych osobowych osób z polecenia Stowarzyszenia, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 13. Wsparcia merytorycznego Stowarzyszenia w zakresie promocji działań, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i pozytywny wpływ na rynek nieruchomości na wynajem poprzez prowadzenie wykładów, prezentacji na spotkaniach/kongresach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz publikacji na platformach internetowych Stowarzyszenia merytorycznych artykułów.
 14. Używania w materiałach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach współpracy partnerskiej wizerunku marki. Poza sytuacjami objętymi dodatkowymi ustaleniami specjalnymi, wynikającymi ze wspólnego działania.,

 

 

Zapraszamy do współpracy:

Iwona E. Gałecka

Opiekun ds. Relacji i Współpracy z Partnerami
M: partnerzy@mieszkanicznik.org.pl
C: (+48) 539 090 656

X