0
  • Brak produktów w koszyku.

Instrukcja głosowania

Instrukcja dotyczy głosowania na kartach wyborczych do zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2024-2028 podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” w dniu 28-05-2024 r.

 

Oddanie głosu przez uczestnika Zebrania w miejscu:
1. Odbierz kartę do głosowania.
2. Wypełnij kartę uzupełniając puste pola zgodnie z wymaganiami opisanymi na karcie.
3. Podpisz kartę własnoręcznie.
4. Oddaj kartę osobie z komisji skrutacyjnej.

 

Głosowanie przez pełnomocnika
Członek stowarzyszenia może upoważnić osobę pełnoletnią do oddania głosu w jego imieniu. W tym celu należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do biura stowarzyszenia pełnomocnictwo (wzór do pobrania)
Pełnomocnik może wziąć udział w Zebraniu jedynie osobiście.

X