0
  • Brak produktów w koszyku.

Ulga podatkowa z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe a wynajem.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości Sprzedaż mieszkania lub nieruchomości gruntowej przed upływem 5 lat kalendarzowych licznych po roku, w którym dokonany został jej zakup, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 %. Podatek obliczamy od dochodu, nie od

Społeczne Agencje Najmu (SAN) nowy pomysł rządu na pomoc rynkowi najmu mieszkań.

W marcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, który zakłada wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych uboższej części społeczeństwa poprzez udostępnienie tańszych niż

X