• Brak produktów w koszyku.

TRZECIA EDYCJA KONKURSU
MIESZKANICZNIK ROKU

KONKRUS DLA MIESZKANICZNIKÓW, SYMPATYKÓW, PRZYJACIÓŁ I PARTNERÓW STOWARZYSZENIA

Jako Stowarzyszenie, śledzimy ruch i trendy na rynku nieruchomości. Mamy też wszelkie atuty (organizacyjne i merytoryczne) aby być organizacją obejmującą swoim zasięgiem wszystkich uczestników rynku. Ponieważ patrzymy szeroko, przyznajemy swego rodzaju “oskary rynku nieruchomości“ w najbardziej popularnych kategoriach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, głosowania, zgłaszania kandydatur, promowania i uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia. Bo to jest Twój wkład w budowanie tej organizacji i zmian na rynku.

ważne terminy

zgłoszenia kandydatów                      01.07.2022r. do 30.08. 2022r.(lipiec - sierpień)

głosowanie na kandydatów               01.09.2022r. do 19.10. 2022r

koniec głosowania                                19.10.2022r

obrady Komisji;  wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii, przygotowanie statuetek

Gala wręczenia statuetek 19.11.2022r. na Kongresie Mieszkanicznika godz. 20:00

Kategorie konkursu

W tym roku do wyboru 12 kategorii

1. Innowacja Roku (usługa, innowacja i technologia)
2. Flipper Roku (ilość, jakie cash flow, ect.)
3. Architekt (prawo budowlane, przebudowy, pozwolenia, podziały)
4. Deweloper (w obszarze budownictwa pod wynajem)
5. Broker finansowy (bankowość, finanse, kredyty dot. Nieruchomości)
6. Doradca podatkowy/Księgowy (specjalizujący się w dziedzinie najmu)
7. Inwestor (na czym zrobił największy ROI
(najem, krótki termin, długi termin, flip, deweloperka , ect… potrzebny opis inwestycji w liczbach)
8. Broker ubezpieczeniowy (związane z wynajmem)
9. Home stager oraz projektowanie wnętrz
10. Zarządca najmu
11. Pośrednik nieruchomości
12. Nagroda dla PREZYDENTA lub BURMISTRZA miasta/gminy, który najlepiej wykorzystuje zasady rynkowe do zarządzania zasobem mieszkaniowym, przyjazny najmowi

Obowiązujące zasady

1. Pierwszy etap: /ZGŁOSZENIE/:
WYPEŁNIAJĄCY ZGŁASZAJĄ OD 01.07.2022 DO 31.08.2022 KANDYDATURY FIRM/OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.

*Osoba / firma która się zgłasza musi mieć profesjonalne BIO (będzie umieszczone na WWW i publicznie dostępne) - musi zawierać -  imię nazwisko kandydata lub nazwa firmy ,krótki opis, zarys historyczny , link do WWW, link do FB, link do Linked In, Musi opisać swoje sukcesy od listopada 2021 do lipca 2022 i opisać prace na rzecz rynku nieruchomości).

2. Drugi etap: /GŁOSOWANIE/:  NA FIRMĘ LUB OSOBĘ BĘDZIE MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ W DNIACH 01.09.2022 do 19.10.2022  ZA POMOCĄ STWORZONEJ ANKIETY.
3. Trzeci etap: /WYNIKI/: ZWYCIĘZCĄ KATEGORII JEST OSOBA/FIRMA KTÓRA UZYSKA NAJWIĘCEJ GŁOSÓW W ANKIECIE W SWOJEJ KATEGORII ORAZ ZOSTANIE WYBRANA PRZEZ KOMISJĘ NA PODSTAWIE PRZESŁANEGO BIO. DO KOMISJI NALEŻY OSTATECZNY GŁOS I WYBÓR WYGRANYCH.
4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ZNAJDUJĄ SIĘ W "REGULAMINIE GŁOSOWANIA" PONIŻEJ NA STRONIE.
głosowanie_

Lista korzyści

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE BRANŻOWE
NAGRODA PRZYZNAWANA PRZEZ NAJWIĘKSZE STOWARZYSZENIE W POLSCE (BĘDĄCE NIEZALEŻNĄ ORGANIZACJĄ)
DARMOWY PR I EKSPOZYCJA DZIĘKI KANAŁOM MARKETINGOWYM MIESZKANICZNIKA DO PONAD 17 000 OSÓB
PUBLICZNE UZNANIE OSIĄGNIĘĆ, WRĘCZENIE NAGRÓD NA KONGRESIE
DOSTĘP DO LIDERÓW BIZNESU I NAJNOWSZYCH TRENDÓW W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM
INFORMACJA ZWROTNA Z RYNKU NA TEMAT TWOJEJ FIRMY I JEJ PRODUKTU
MOŻLIWOŚĆ PRZYCIĄGNIĘCIA DO SWOJEGO ZESPOŁU NAJLEPSZYCH TALENTÓW
WSPARCIE WPŁYWOWYCH POSTACI Z BRANŻY NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM
MOŻLIWE UCZESTNICTWO W KONGRESACH I TARGACH MIESZKANICZNIKA
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA PARTNEREM STOWARZYSZENIA MIESZKANICZNIK
MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA ZDJĘĆ STATUETKI I LOGO KONKURSU W SWOICH MEDIACH

Regulamin głosowania

1. Data ustanowienia i  organizator
2. Cel
3. Warunki udziału
4. Kategorie konkursowe
5. Jury
6. Zasady i kryteria oceny
7. Sposób rozstrzygnięcia konkursu
8. Tytuły, nagrody, wręczenia
9. Dane osobowe i postanowienia końcowe
AD1. Data ustanowienia i  organizator
 • regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022
 • organizatorem jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • odpowiedzialnym za powołanie konkursu i  jury jest Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik
 • jury konkursu - Jacek Kusiak, Katarzyna Gontarczyk, Robert Kuliga, Waldemar Sotnicki, Iwona Gałecka.

 

AD2. Cel
 • celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób lub firm działających w obszarze zdefiniowanych kategorii konkursowych “ Mieszkanicznik Roku 2022 “
 • wyłonienie osoby lub firmy działającej profesjonalnie i etycznie na rynku
 • wspieranie i promowanie dobrych praktyk na rynku
 • promowanie dobrze działających firm i osób na rynku nieruchomości

 

AD3. Warunki udziału
 • zgłoszenie osoby lub firmy może dokonać każdy
 • zgłaszając przez formularz przedkładamy  BIO kandydata zawierające ( będzie umieszczone na WWW i publicznie dostępne)-  imię nazwisko kandydata lub nazwa firmy ,krótki opis, zarys historyczny , link do WWW, link do FB, link do Linked In, Musi opisać swoje sukcesy od listopada 2021 do lipca 2022 i opisać prace na rzecz rynku nieruchomości), aby można było się z nią zapoznać i ocenić przez Jury
 • głosowanie odbywa się  za pomocą dedykowanej ankiety
 • dopuszcza się głosowanie tylko raz na daną osobę/firmę
 • firma lub osoba musi działać na rynku minimum 1 rok
 • uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią
 • jedna osoba lub firma może być zgłoszona do wielu kategorii

 

AD4. Kategorie konkursowe

1. Innowacja roku (usługa, innowacja i technologia)
2. Flip Roku (ilość, jakie cash flow, ect.)
3. Architekt (prawo budowlane, przebudowy, pozwolenia, podziały)
4. Deweloper (w obszarze budownictwa pod wynajem)
5. Broker finansowy (bankowość, finanse, kredyty dot. nieruchomości)
6. Doradca podatkowy/Księgowy (specjalizujący się w dziedzinie najmu)
7. Inwestor (na czym zrobił największy ROI - najem, krótki termin, długi termin, flip, deweloperka , ect... Potrzebny opis inwestycji w liczbach)
8. Broker ubezpieczeniowy (związane z wynajmem)
9. Home stager
10. Zarządca najmu
11. Pośrednik nieruchomości
12. Nagroda dla prezydenta lub burmistrza miasta/gminy, który najlepiej wykorzystuje zasady rynkowe do zarządzania zasobem mieszkaniowym, przyjazny najmowi.

 

AD5. Jury
 • Jury i Przewodniczący zostało powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik, są nimi: Jacek Kusiak, Katarzyna Gontarczyk, Robert Kuliga, Waldemar Sotnicki, Iwona Gałecka.

 

AD6. Zasady i kryteria oceny
 • ocena odbywa się w sposób ciągły od 01.09.2022 do 19.10.2022 na podstawie wypełnionej ankiety
 • ocena odbywa się wg. 2 kryteriów:
  - ilości oddanych głosów przez głosujących w ankiecie
  - oceny przez Jury - jest to najważniejszy punkt i Jury dokonuje końcowej decyzji biorąc pod uwagę sukcesy i głosowanie 
 • podawane są do publicznej wiadomości wyniki głosowania przez uczestników, dotyczące ilości zebranych głosów na kandydatów w każdej kategorii
 • głosowanie przez Jury odbywa się w sposób tajny
 • jeżeli w wyniku głosowanie przez uczestników w danej kategorii zaistnieje sytuacja ze dwie osoby lub firmy uzyskają taka sama ilość głosów, końcowa decyzje podejmuje Jury
 • głosowanie przez Jury odbywa się w schemacie przyznawania punktów od 0 do 10 (0 oznacza najmniejsza ilość głosów, 10 oznacza największą ilość głosów). Osoba lub firma która uzyska największą ilość głosów wygrywa. Jeżeli w głosowaniu Jury będą dwie firmy lub osoby, które znajdą się na pierwszym miejscu z taką samą ilością głosów to ostateczną decyzję o wygranej podejmuje Przewodniczący Jury.
 • wyniki całkowite podaje Przewodniczący Jury

 

AD7. Sposób rozstrzygnięcia konkursu
 • można zgłaszać kandydatury od 01.07.2022r. do 31.08.2022r.
 • można głosować od 01.09.2022r. do 19.10.2022r.
 • Jury po tym terminie zadecyduje o wynikach konkursu

 

AD8. Tytuły, nagrody, wręczone
 • wyniki zostaną ogłoszone na Kongresie Mieszkanicznika 19.11.2022r.
 • wręczone zostaną wtedy statuetki i dyplomy podczas wieczornej gali
 • uczestnicy będą mogli publikować relacje, zdjęcia, nagrody, logo w swoich mediach
 • wygrywający jeżeli chce uczestniczyć w całym Kongresie zobowiązany jest wykupić bilet (jeżeli będzie obecny tylko podczas gali wręczenia to możliwe jest bez biletu)
 • Stowarzyszenie Mieszkanicznik również będzie promowało bardzo szeroko wyniki Konkursu

 

AD9. Dane osobowe i postanowienia końcowe
 • administratorem danych osobowych uczestników i danych z ankiety jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • przetwarzanie danych odbywa się tylko przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • każdy z uczestników ma prawo wglądu w swoje dane osobowe
 • regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.
 • wszystkie spory są rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym poinformuje uczestników
X