• Brak produktów w koszyku.

Zostań Ekspertem

Ekspert stowarzyszenia musi wykazać się praktycznym doświadczeniem i ekspercką wiedzą w wybranej dziedzinie. Jego zadaniem jest udzielanie fachowych, specjalistycznych porad. Ekspertem może zostać osoba, która zobowiąże się do:

Udzielania członkom kompetentnych porad w ramach pełnionych dyżurów eksperta w wyznaczonych dniach/godzinach

Sporządzania notatek z udzielonych porad

Przygotowania raz na 2 miesiące merytorycznego artykułu do publikacji na łamach mediów Mieszkanicznika (strona internetowa, biuletyn, itp.)

W zamian Ekspert może otrzymać darmowe członkostwo w okresie pełnienie obowiązków eksperta, występować na lokalnych spotkaniach z merytorycznymi prezentacjami, itd.

Jak zostać ekspertem?

Chcesz dzielić się wiedzą i umiejętnościami?

Naszą ambicją jest dążenie do ochrony interesów zarówno Mieszkaniczników jak i najemców. Realizujemy to poprzez działania na rzecz zwiększenia równowagi prawnej w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami, jak również między Mieszkanicznikami a bankami i innymi podmiotami (spółdzielnie, wspólnoty, administracja). Chcemy również kreować i promować etyczne standardy najmu i działać na rzecz zmiany prawa oraz zwiększania bezpieczeństwa najmu m.in. poprzez powołanie Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu.

 

Napisz do nas na adres biuro@mieszkanicznik.org.pl (możesz użyć przycisku poniżej) i opisz krótko siebie: czym się zajmujesz, jaką wiedzę możesz wnieść do Stowarzyszenia, w jakich dniach i godzinach możesz pełnić dyżury. Odpowiemy najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.

X