Każda nowa firma rozpoczyna współpracę od poziomu partnera wpierającego a po roku czynnej aktywności ma możliwość zmiany na partnera aktywnego.

PARTNER WSPIERAJĄCY

Celem partnerstwa wspierającego jest:
- uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia jedynie w sposób pośredni
- finansowanie Stowarzyszenia

Partnerem wspierającym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:
- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia
- wypełni formularz zgłoszeniowy
- jest w jakikolwiek sposób związana z Mieszkanicznikami
- zaoferuje korzyści dla członków stowarzyszenia (np. rabaty na usługi)
- zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia
- opłaci roczną składkę - informacja dostępna na zapytanie.
- udzieli rabatu członkom stowarzyszenia na oferowane usługi
- będzie wypłacać prowizję dla stowarzyszenia za przekierowanie  (wysokość do uzgodnienia)

Stowarzyszenie nie oczekuje zaangażowania w swoje prace, choć jest mile widziane.

Partner wspierający ma prawo do:
- umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia  oraz informacji w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony www Partnera
- informacji na stronie www stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera,
- przekierowania klientów na zapytanie
- jednorazowej reklamy z biuletynie
- prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków w przypadku oferowania wartości merytorycznej po zatwierdzeniu prezentacji przez zarząd stowarzyszenia
- prowadzenia merytorycznych wykładów na kongresach, jeżeli proponowany temat spełni wymagane kryteria tematyczne
- wykorzystania pozycji stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami stowarzyszenia, w tym możliwość jednorazowej 10-minutowej prezentacji komercyjnej na spotkaniu lokalnym w wybranym mieście
- informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach partnera w postaci materiałów promocyjnych rozdawanych na spotykaniach lokalnych
- zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach
- bezpłatnego członkostwa jednej osoby wskazanej przez Partnera przez czas trwania umowy partnerskiej.

 

PARTNER AKTYWNY

Celem partnerstwa aktywnego jest pozyskanie partnerów zaangażowanych w prace Stowarzyszenie m.in. poprzez:
- oferowanie mierzalnych korzyści dla członków Stowarzyszenia
- pozyskiwanie nowych członków
- reklamę Stowarzyszenia

Partnerem aktywnym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:
- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia
- jest rekomendowana przez jednego z członków Stowarzyszenia
- wypełni formularz zgłoszeniowy
- zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia
- opłaci roczną składkę - informacja dostępna na zapytanie.
- była Partnerem Wspierającym w poprzednim roku
- udziela rabatów członkom stowarzyszenia na oferowane usługi
- wypłaca prowizję dla stowarzyszenia za przekierowanie  (wysokość do uzgodnienia)

Partner aktywny ma prawo do:
- umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia  oraz informacji w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony www Partnera
- informacji na stronie www stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera
- przekierowania klientów na zapytanie  
- jednorazowej reklamy z biuletynie
- prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków w przypadku oferowania wartości merytorycznej po zatwierdzeniu prezentacji przez zarząd stowarzyszenia
- prowadzenia merytorycznych wykładów na kongresach, jeżeli proponowany temat spełni wymagane kryteria tematyczne
- wykorzystania pozycji stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami stowarzyszenia, w tym możliwość jednorazowej 10-minutowej prezentacji komercyjnej na spotkaniu lokalnym w wybranym mieście
- informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach partnera w postaci materiałów promocyjnych rozdawanych na spotykaniach lokalnych
zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach 
bezpłatnego członkostwa jednej osoby wskazanej przez Partnera przez czas trwania umowy partnerskiej.

Dodatkowa współpraca obejmuje otwartość na wzajemne zapraszanie swoich przedstawicieli jako ekspertów na szkolenia/eventy. Zasady dodatkowej współpracy uzgadniane będą oddzielne.

Partner aktywny, który w ciągu roku nie spełnił swoich obowiązków (nie jest zaangażowany w pracę) po roku wraca do poziomu partnera wspierającego. Umowa partnerstwa aktywnego przechodzi automatycznie na następny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana w formie pisemnej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

W sprawach współpracy ze stowarzyszeniem prosimy o kontakt mailowy na adres partnerzy@mieszkanicznik.org.pl