Product Description

Umowa najmu  wraz załącznikami:
- ankieta danych osobowowych,
- protokół zdawczo-odbiorczy.

w języku angielskim

OPCJA ZAKUPU W CENIE Z RABATEM  DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Wzór umowy najmu został opracowany przez specjalistów Stowarzyszenia i zawiera propozycję wszystkich możliwych ustaleń między stronami. Dobrze uzgodniona i podpisana umowa najmu gwarantuje łatwiejsze rozstrzyganie ewentualnych sporów.

Umowa wraz załącznikami zostanie wysłana e-mailem po otrzymaniu wpłaty.