KLAUZULA DO UMOWY:

"W przypadku pojawienia się sporu na skutek wykonywania niniejszej umowy lub w związku z nią właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego sądu, obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej umowy, opublikowanym na stronie internetowej https://mieszkanicznik.org.pl/sad-arbitrazowy/statut-i-regulamin/"