• Brak produktów w koszyku.

Witamy w Mieszkaniczniku

Misją Stowarzyszenia Mieszkanicznik jest wprowadzanie dobrych standardów i etycznych zasad na rynku najmu mieszkań. W tej chwili jest to rynek zdominowany przez detalistów, którzy bardzo potrzebują wiedzy i dobrych usług.

Jeśli Twoja Firma ma produkty i usługi dla wynajmujących, to zapraszamy do współpracy: pomożemy je ulepszyć i pokażemy naszym członkom i sympatykom. Jeśli Twoja Firma może podzielić się wiedzą, zapraszamy do prowadzenia wykładów w oddziałach Stowarzyszenia i współtworzenia treści na naszej stronie.

Zasady współpracy są elastyczne - nasi Partnerzy są bardzo różnorodni i jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, również w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu (CSR).

 

 

Jak zostać Partnerem

Każda nowa firma rozpoczyna współpracę od poziomu partnera wpierającego a po roku czynnej aktywności ma możliwość zmiany na partnera aktywnego.

 

PARTNER WSPIERAJĄCY

 

Celem partnerstwa wspierającego jest:

- uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia jedynie w sposób pośredni
- finansowanie Stowarzyszenia

 

Partnerem wspierającym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:

- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia
- wypełni umowę współpracy
- jest w jakikolwiek sposób związana z Mieszkanicznikami
- zaoferuje korzyści dla członków stowarzyszenia (np. rabaty na usługi)
- zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia
- opłaci roczną składkę - informacja dostępna na zapytanie.
- udzieli rabatu członkom stowarzyszenia na oferowane usługi
- będzie wypłacać prowizję dla stowarzyszenia za przekierowanie  (wysokość do uzgodnienia)

 

Stowarzyszenie nie oczekuje zaangażowania w swoje prace, choć jest mile widziane.

 

Partner wspierający ma prawo do:

- umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia  oraz informacji w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony www Partnera
- informacji na stronie www stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera,
- przekierowania klientów na zapytanie
- jednorazowej reklamy z biuletynie
- prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków w przypadku oferowania wartości merytorycznej po zatwierdzeniu prezentacji przez zarząd stowarzyszenia
- prowadzenia merytorycznych wykładów na kongresach, jeżeli proponowany temat spełni wymagane kryteria tematyczne
- wykorzystania pozycji stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami stowarzyszenia, w tym możliwość jednorazowej 10-minutowej prezentacji komercyjnej na spotkaniu lokalnym w wybranym mieście
- informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach partnera w postaci materiałów promocyjnych rozdawanych na spotykaniach lokalnych
- zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach
- bezpłatnego członkostwa jednej osoby wskazanej przez Partnera przez czas trwania umowy partnerskiej.

 

PARTNER AKTYWNY

 

Celem partnerstwa aktywnego jest pozyskanie partnerów zaangażowanych w prace Stowarzyszenie m.in. poprzez:

- oferowanie mierzalnych korzyści dla członków Stowarzyszenia
- pozyskiwanie nowych członków
- reklamę Stowarzyszenia

 

Partnerem aktywnym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:

- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia
- jest rekomendowana przez jednego z członków Stowarzyszenia
- wypełni umowę współpracy
- zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia
- opłaci roczną składkę - informacja dostępna na zapytanie.
- była Partnerem Wspierającym w poprzednim roku
- udziela rabatów członkom stowarzyszenia na oferowane usługi
- wypłaca prowizję dla stowarzyszenia za przekierowanie  (wysokość do uzgodnienia)

 

Partner aktywny ma prawo do:

- umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia  oraz informacji w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony www Partnera
- informacji na stronie www stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera
- przekierowania klientów na zapytanie
- jednorazowej reklamy z biuletynie
- prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków w przypadku oferowania wartości merytorycznej po zatwierdzeniu prezentacji przez zarząd stowarzyszenia
- prowadzenia merytorycznych wykładów na kongresach, jeżeli proponowany temat spełni wymagane kryteria tematyczne
- wykorzystania pozycji stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami stowarzyszenia, w tym możliwość jednorazowej 10-minutowej prezentacji komercyjnej na spotkaniu lokalnym w wybranym mieście
- informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach partnera w postaci materiałów promocyjnych rozdawanych na spotykaniach lokalnych
- zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach
- bezpłatnego członkostwa jednej osoby wskazanej przez Partnera przez czas trwania umowy partnerskiej.

Dodatkowa współpraca obejmuje otwartość na wzajemne zapraszanie swoich przedstawicieli jako ekspertów na szkolenia/eventy. Zasady dodatkowej współpracy uzgadniane będą oddzielne.

Partner aktywny, który w ciągu roku nie spełnił swoich obowiązków (nie jest zaangażowany w pracę) po roku wraca do poziomu partnera wspierającego. Umowa partnerstwa aktywnego przechodzi automatycznie na następny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana w formie pisemnej

 

PARTNER ZŁOTY

Kto może zostać Partnerem Złotym Stowarzyszenia Mieszkanicznik:

Duża firma, która ma pozycję na rynku
Firma ma zasięg ogólnopolski (nie tylko lokalny)
Członkowie mają wymierne korzyści z tej współpracy

Partnerem złotym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:

- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia
- wypełni umowę współpracy
- zaproponuje członkom stowarzyszenia wymierne korzyści (np. rabaty na towary lub usługi)

Składka roczna określona indywidualne w zależności od ustalonych zasad współpracy

 

Partner złoty ma prawo do:

- info na FB i biuletynie – dwa razy w roku
- logo na stronie mieszkanicznika w sekcji PARTNER ZŁOTY
- dedykowana strona na stronie www.mieszkanicznik.org.pl opisująca zasady partnerstwa i przekierowująca do stron partnera
- zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach
- możliwość zaprezentowania swojej usługi na lokalnych spotkaniach 5 - 10 minut.
- możliwość wystąpienia z wykładem merytorycznym na spotkaniach lokalnych
- możliwość wyłożenia ulotek na spotkaniach lokalnych

 

PARTNER ODDZIAŁU

-15 min. prezentacji komercyjnej i/lub 90 min. prezentacji merytorycznej podczas lokalnego szkolenia

- Możliwość rozdania każdemu uczestnikowi materiałów reklamowych

- Roll up na spotkaniach oddziału, przez 12 miesięcy
- Logo na lokalnej podstronie oddziału

- Promocja na Facebooku oddziału i przez maila razem z promocją lokalnego szkolenia

- Informowanie na FB lokalnego oddziału o inicjatywach partnera (wykładach, szkoleniach, dniach otwartych, stażach, itp) - bez sprzedaży

- Bezpłatne wejście na spotkanie dla jednej osoby

-Stawka negocjowana z Liderem od 1000 zł + VAT w górę

- W sprawach związanych z partnerstwem lokalnym prosimy o kontakt z Liderem oddziału

Kontakty do Liderów Stowarzyszenia są dostępne pod LINKIEM

 

 

PARTNER SZKOLENIA LOKALNEGO

-15 min. prezentacji podczas lokalnego spotkania

-Możliwość rozdania każdemu uczestnikowi materiałów reklamowych

-Promocja na Facebooku i przez maila razem z promocją lokalnego spotkania

-Bezpłatne wejście na spotkanie dla jednej osoby

-Koszt: 497zł + VAT

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

W sprawach współpracy ze stowarzyszeniem prosimy o kontakt na adres partnerzy@mieszkanicznik.org.pl

Obejrzyj relację

Zarejestruj się, aby zostać oficjalnym Członkiem
największej społeczności dot. nieruchomości.

 

Jeśli posiadasz konto w naszym serwisie,
zaloguj się klikając poniżej.

X