32 członków w oddziale (stan na 31.10.2019 r.)

Lider oddziału:

Oponowicz_Piotr_Bialystok

 

 

 

 

 

 

Piotr Oponowicz

Kontakt:
T. 500 087 087
E: bialystok@mieszkanicznik.org.pl

Przemek Kacmajor 2

Przemysław Kacmajor

 

W Stowarzyszeniu jest od 2015 roku.
W 2008 roku ukończył Politechnikę Białostocką - wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 2007 roku jest aktywnym projektantem konstrukcji budowlanych. Własną pracownie prowadzi od 2011 roku, aktualnie pod marką Oponowicz Modzelewski Pracownia Projektowa ? www.oponowicz.pl. Projektował/współprojektował od małych budynków jednorodzinnych przez bloki po duże hale użytkowe. Autor lub współautor kilku artykułów i referatów naukowych o tematyce połączeń klucz-zamek w konstrukcjach stalowych. Od 2011 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W latach 2015-2017 uczestniczył w kursie MBA Nieruchomości szkoły ASBIRO. W szkole ASBIRO prowadził wykłady dotyczące kredytów i możliwości przebudowy budynków. Jest zastępcą Lidera w Białostockim klubie Asbiro (w związku z powyższym spotkania Mieszkaniczników będą połączone z spotkaniami Asbiro).

Zastępca Lidera:

Grzegorz Gosk
T. 883 246 237

Zobacz: WYDARZENIA I AKTUALNOSCI