Co daje takie ubezpieczenie i dlaczego jest to dobre zabezpieczenie dla właściciela i najemcy? Stowarzyszenie Mieszkanicznik rekomenduje rozszerzenie ochrony wynajmowanych mieszkań o ubezpieczenie OC najemcy. Dla ułatwienia podajemy zapis dotyczący

OC najemcy do umowy najmu.

Autor: specjaliści iExpert, partner Stowarzyszenia Mieszkanicznik

 

O ubezpieczeniu nieruchomości pamięta niemal każdy właściciel mieszkania. Jednak nie wszystkie szkody, które mogą powstać na naszym mieniu, zostaną pokryte z takiej polisy. Ubezpieczenie mieszkania obejmuje przede wszystkim ochronę od zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie czy powódź. Jeśli najemca zniszczy sprzęt AGD/RTV, jego kot podrapie nasze meble, a dziecko zniszczy ściany albo wybije szybę, ubezpieczyciel ze standardowej polisy nieruchomości nie wypłaci odszkodowania.

Kaucja nie pokryje wszystkich szkód.
Zwykle wynajmujący chronią się przed tego typu szkodami pobierając kaucję. Niestety nawet wysoka kaucja nie zawsze będzie wystarczająca, aby pokryć ewentualne szkody. Na przykład w przypadku zniszczenia podłóg czy ścian naprawa szkody może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych ? mało która kaucja pobierana od najemcy wystarczyłaby na taki wydatek.

Trudno jest często porozumieć się z najemcą, który już opuścił nasze mieszkanie i wymagać od niego dopłat za remont. Żeby spać spokojnie, lepiej byłoby wcześniej uzgodnić z najemcą zawarcie przez niego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (z odpowiednią klauzulą), które gwarantuje ochronę nawet na sumę 2 milionów złotych!

 

OC najemcy uzupełni lukę w ochronie.

OC najemcy będzie świetnym uzupełnieniem kaucji, może też stanowić jej alternatywę. Jest to forma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i jest przypisana do konkretnej osoby, w odróżnieniu do ubezpieczenia mieszkania, które jest przypisane do wskazanej nieruchomości.

Pozwala pokryć szkody, które najmujący nasze mieszkanie (lub jego zwierzę, dziecko bądź osoba przez nie zatrudniona, np. do sprzątania) wyrządzi np. na meblach czy sprzęcie AGD, ale też na elementach stałych, jak ściany czy parkiet, armatura itp. Ubezpieczyciel pokryje też koszty związane z odnową np. zalanego sufitu sąsiadów.

OC najemcy to nieduży wydatek ? składki w firmie iExpert, która oferuje ubezpieczenie PZU, zaczynają się od 48 zł za rok ochrony. Za pośrednictwem iExpert wniosek o ubezpieczenie można złożyć szybko i wygodnie przez internet. Najemca może więc wykupić OC w kilka minut na stronie iExpert.pl, polisę otrzyma na swój email.

 

Zaktualizuj umowę najmu.

Żeby móc wymagać od najemcy wykupienia takiego ubezpieczenia niezbędny jest odpowiedni zapis w umowie najmu lub jej aneksowanie. Dochodzenie roszczeń wobec ubezpieczyciela będzie na pewno prostszą procedurą, niż bezpośrednio od najemców, dlatego Mieszkanicznik zaleca taki zapis w umowie najmu. Rekomendowany paragraf otrzymał następującą treść:

§ X Ubezpieczenie najemcy (ZAPIS REKOMENDOWANY)
1. Wynajmujący i Najemca zgodnie ustalają, że nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Lokalu, Najemca wykupi na własny koszt polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (dalej ?Ubezpieczenie?) oraz będzie ją utrzymywał (opłacał składki) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy najmu. Zakres Ubezpieczenia będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Najemcy za szkody powstałe w mieniu znajdującym się w przedmiocie najmu na sumę Ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. W przypadku dokonania Ubezpieczenia Najemca prześle skan polisy Wynajmującemu mailem na adres: ????
3. W przypadku niewykupienia Ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Najemca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód w mieniu znajdującym się w Lokalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkody te powstaną na skutek działań zawinionych przez Wynajmującego.

Cały pakiet dokumentów, między innymi proponowana umowa najmu, dostępny jest dla Członków Stowarzyszenia po zalogowaniu do systemu. Szczegółów oferty i link do wniosku online znajdują się na stronie naszego Partnera - iExpert.pl >>

Na wszelkie pytania odpowiedzą także specjaliści iExpert, dostępni pod numerem telefonu 22 100 26 05.
Komentarz analityka Stowarzyszenia Mieszkanicznik, Hanny Milewskiej-Wilk.

Bardzo się cieszymy, że miedzy innymi za pośrednictwem naszych partnerów pojawiają się nowe produkty ubezpieczeniowe dla rynku najmu. Skorzystanie z nich wymaga jednak wiedzy i czasem szczegółowej analizy warunków ubezpieczeń oferowanych przez różne firmy. Nieoceniona jest wtedy wiedza brokerów, którzy mają wszelkie informacje dostępne na bieżąco i mogą nam wytłumaczyć różnice i pomóc wybrać najbardziej odpowiednie produkty.

OC najemcy jest ubezpieczeniem często oferowanym w pakiecie, razem z ubezpieczeniem samego mieszkania, ale wtedy często łatwiej jest nam likwidować szkody z ?naszego? produktu. To nam niestety kasuje zniżki za bezszkodowość. OC najemcy, całkiem osobne, to możliwość pokrycia szkód, za które odpowiedzialny jest właśnie nasz lokator. Co ciekawe, może być przydatne najemcy nie tylko w sytuacjach szkód w mieszkaniu, ale i w innych, codziennych sytuacjach ? coraz częściej jego komponentem jest OC rowerzysty. Produkt taki ma kilka firm ubezpieczeniowych, jeśli najemca ma inne preferencje, niż wskazuje nasz Partner iExpert, to też będzie można coś znaleźć.

 

Korzystajmy z coraz lepiej dostosowanych produktów ubezpieczeniowych, assistance domowych, OC Najemcy i Wynajmującego. Dzięki procedurom ubezpieczycieli i temu, że mogą oni być obiektywną trzecią stroną w sporze, nasz rynek najmu będzie się jeszcze szybciej cywilizował.