Nowy Adres SA to firma wspierająca organizację rynku nieruchomości mieszkaniowych i
komercyjnych w Polsce. Dzięki targom, konferencjom i regularnym wydawnictwom pozwala spotykać
się i poznawać zarówno klientom z firmami, jak i przedstawicielom sektora nieruchomości między
sobą. Tak zbieżne misje Nowego Adresu i Stowarzyszenia Mieszkanicznik pozwalają na bliską
współpracę już od lat.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik regularnie uczestniczy w targach nieruchomości mieszkaniowych,
gdzie możemy przekazywać wiedzę o najmie mieszkań zainteresowanym odwiedzającym: na
stoiskach w strefach porad, podczas wykładów i warsztatów. Zapraszamy do sprawdzenia kalendarza
i lokalizacji Targów:

 

Reprezentujemy detalistów rynku najmu również podczas konferencji branżowych, członkowie
Zarządu Stowarzyszenia są panelistami podczas wydarzeń skupiających przedstawicieli sektora
budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego z całej Polski. Polecamy sprawdzenie wydarzeń na: