• Brak produktów w koszyku.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” zostało powołane w 2012 r. i jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce działającą na skalę ogólnokrajową na rzecz ucywilizowania i rozwoju polskiego rynku najmu prywatnego. Wokół stowarzyszenia skupia się obecnie ponad 14 tys. członków i sympatyków, posiadających w swoim portfelu ponad 60 tys. mieszkań na wynajem. Swoje cele realizuje poprzez edukację, promowanie dobrych praktyk, etycznych standardów najmu, co w warunkach definiowanych przez polski system prawny oraz mentalność polskiego społeczeństwa nie jest rzeczą łatwą.

Zarząd i analitycy stowarzyszenia od lat obserwują konieczność  poprawy sytuacji związanej z bezpieczeństwem najmu. W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie praw lokatorów, która silnie chroni prawa najemców  kosztem praw właścicieli mieszkań. Z tego powodu występuje bardzo duża ilość nadużyć ze strony  najemców, którzy wykorzystując chroniące ich prawo  podejmują nieuczciwe  wobec wynajmujących działania. Często doprowadzają do ogromnych zadłużeń wobec właścicieli wynajmowanych mieszkań. Do tego tryb egzekucyjny nie działa prawidłowo ze względu na brak zaplecza socjalnego państwa i  niestety często się zdarza, że w takich sytuacjach nie ma możliwości przeprowadzenia zgodnej z prawem eksmisji.  Media bardzo często nagłaśniają  tego typu sprawy, co powoduje jeszcze silniejszy strach właścicieli mieszkań przed ich wynajmowaniem.

„Fundamentem budowy zaufania społecznego do prowadzenia bezpiecznej, etycznej i zgodnej z literą prawa działalności w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych jest aktywność 2500 członków stowarzyszenia  – mówi Jacek Kusiak założyciel i obecny prezes zarządu stowarzyszenia – którzy co roku spotykają się na dwudniowym Kongresie Mieszkaniczników w celu ujednolicenia swojej wiedzy i doświadczeń.  W roku 2020 również taki kongres zorganizujemy, bo listopadowy  termin kongresu wpisał się już na stałe w nasze działania integrujące tę społeczność.”

Na Kongres Mieszkanicznika przyjeżdżają do Warszawy członkowie z całej Polski oraz Polacy mieszkający za granicą. Celem organizacji tego cyklicznego wydarzenia jest edukacja, jak bezpiecznie wynajmować mieszkania, jakie są możliwości inwestowania w nieruchomości, pokazanie nowych trendów i technologii na rynku nieruchomości na wynajem, umożliwienie nawiązania nowych kontaktów biznesowych i uzyskania unikatowej wiedzy od praktyków, dzielących się własnym doświadczeniem.

W ciągu dwóch dni uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w kilku różnych wykładach tematycznych i panelach dyskusyjnych, poznają dodatkowo  oferty firm związanych z obsługą rynku najmu.

Nowością w tym roku będą warsztaty tematyczne, podczas których  omawiane będą nietypowe zagadnienia prawne i proceduralne oraz problemy, które nie mają łatwego rozwiązania.  Dzięki zastosowaniu techniki „burzy mózgów” i udziału osób reprezentujących różne aspekty tego rynku organizatorzy spodziewają się konstruktywnych pomysłów i bezprecedensowych rozwiązań.

W tym roku Kongres Mieszkaniczników odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2020 r. w Hotelu Boss przy ulicy Żwanowieckiej 20  w Warszawie. Dedykowany jest wyłącznie członkom stowarzyszenia, jednak każda zainteresowana edukacją w zakresie bezpiecznego wynajmu osoba, nawet nie posiadająca jeszcze mieszkania na wynajem, może zostać jego członkiem i wziąć udział w Kongresie.

„Naszym bezcennym atutem – dodaje Jacek Kusiak -  jest uczestnictwo osób, które działają na rynku nieruchomości na wynajem oraz inwestowania w nieruchomości od wielu lat. Panująca atmosfera otwartości i chęci dzielenia się wiedzą skutkuje nawiązywaniem owocnych relacji biznesowych oraz przyjacielskich. Nawet jeśli jesteś początkującym inwestorem  znajdziesz w stowarzyszeniu kompleksową wiedzę i dostęp do produktów i usług pomocnych w budowaniu biznesu opartego na nieruchomościach. Dla osób już długo działających na rynku wynajmu nieruchomości i znającym jego wady udostępniamy w ten sposób ogólnopolską platformę dyskusyjną, dzięki której sami uczestnicy kongresu doradzają w sytuacjach, które niekiedy wydają się być bez wyjścia.”

https://kongres.mieszkanicznik.org.pl/

Autor: Katarzyna Gontarczyk, Stowarzyszenie Mieszkanicznik

X