Zasady uzyskania certyfikatu KEM

1. Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia Mieszkanicznik powinieneś  przestrzegać Kodeksu Etyki Mieszkaniczników (KEM).

2. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, ale przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie tak.

3. Właściciele nieruchomości na wynajem, nie będący członkami Stowarzyszenia, mogą uzyskać certyfikat poprzez złożenie deklaracji KEM.

4. Posiadanie certyfikatu potwierdza, że jesteś odpowiedzialnym Mieszkanicznikiem. Pomaga również promować Twoje mieszkanie.

5. By otrzymać certyfikat powinieneś:

a. Wypełnić formularz (link do formularza);

b. Certyfikat jest wydawany wyłącznie członkom stowarzyszenia i jest bezpłatny. 

c. Certyfikat obowiązuje przez okres do 2 lat kalendarzowych i kończy się z dniem 31 grudnia danego roku (jeśli mieszkanie uzyskało certyfikat w 2019 roku, niezależnie od miesiąca, certyfikat obowiązuje do 31 grudnia 2021);

d. Certyfikat jest wysyłany w formie elektronicznej na wskazany adres email;

e. Twoje mieszkanie zostanie dopisane do listy certyfikowanych mieszkań na stronie Stowarzyszenia, gdzie promowane są lokale, których właściciele przestrzegają standardy KEM.

6. Wydrukuj go, opraw w antyramę i powieś w widocznym miejscu, w wynajmowanym mieszkaniu, aby każda osoba przebywająca w lokalu wiedziała, że posiada on certyfikat.

certyfikat.

Uwaga!
Członkowie stowarzyszenia mogą otrzymać bezpłatnie druk certyfikatu w formie elektronicznej do samodzielnego oprawienia. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i wysłać do nas informację  e-mailem o tytule "bezpłatny certyfikat KEM" 

WSZELKIE PYTANIA KIERUJ NA ADRES:

biuro@mieszkanicznik.org.pl