LOGO z kominem

 

 

 

Kodeks Etyki Mieszkaniczników

 

 • Najemców traktujemy z szacunkiem i po partnersku.
 • Oferty najmu, które prezentujemy, są zgodne ze stanem faktycznym.
 • Dbamy o utrzymanie właściwego standardu naszych lokali, przede wszystkim o komfort i bezpieczeństwo najemców.
 • Warunki najmu i rozliczeń z najemcą regulujemy pisemnie, zawsze za pomocą standaryzowanej umowy.
 • Nasze umowy najmu są zrozumiałe i precyzyjne oraz posiadają protokoły zdawczo-odbiorcze.
 • Zmiany czynszu najmu odbywają się zgodnie z zapisami umowy.
 • Rozliczamy kaucję zgodnie z zapisami umowy.
 • Nie odwiedzamy wynajętego lokalu bez wcześniejszego uzgodnienia terminu (za wyjątkiem sytuacji awaryjnych).
 • Rozliczamy podatki od najmu zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Promujemy i polecamy dobrych najemców.
 • Przestrzegamy społeczność Mieszkaniczników przed nieuczciwymi najemcami.
 • Ewentualne spory najpierw próbujemy wyjaśnić polubownie z uwzględnieniem interesów obu stron.
 • Zawsze i w pełni wywiązujemy się ze zobowiązań, które podejmujemy wobec najemców.

 

kem 6 Ewentualne pytania i skargi należy kierować na adres: biuro@mieszkanicznik.org.pl

 

Tekst do pobrania: kliknij tu