• Brak produktów w koszyku.

Białystok

Lider Oddziału - Piotr Oponowicz

36 członków w oddziale (stan na 30/06/2021 r.)

W Stowarzyszeniu - od 2015 roku.
W 2008 roku ukończył Politechnikę Białostocką - wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 2007 roku jest aktywnym projektantem konstrukcji budowlanych. Własną pracownię prowadzi od 2011 roku, aktualnie pod marką Oponowicz Modzelewski Pracownia Projektowa (www.oponowicz.pl).

Projektował/współprojektował zarówno małe budynki jednorodzinne jak i bloki mieszkalne oraz duże hale użytkowe. Jest autorem i współautorem kilku artykułów i referatów naukowych o tematyce połączeń klucz-zamek w konstrukcjach stalowych. Od 2011 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W latach 2015-2017 uczestniczył w kursie MBA Nieruchomości, szkoły ASBIRO . W tej samej szkole prowadził wykłady dotyczące kredytów i możliwości przebudowy budynków. Jest zastępcą Lidera w Białostockim klubie Asbiro (w związku z powyższym spotkania Mieszkaniczników będą połączone ze spotkaniami Asbiro).

X