Kaucja w umowie najmu.

 

Wysokość kaucji, sposób jej przekazania oraz sposób rozliczenia po ustaniu umowy najmu powinien zostać zapisany w umowie.

Kaucja jest pobierana przez wynajmującego na zabezpieczenie zaspokojenia roszczeń – taka jest definicja ustawowa. Przywoływane roszczenia to przede wszystkim drobne naprawy i wymiany elementów w wynajmowanym mieszkaniu, które na koniec okresu najmu powinno być przekazane właścicielowi czyste i pomalowane, ze sprawnymi urządzeniami i wyposażeniem – tak jak na początku najmu przekazywane było przez Właściciela Najemcy.

 

Zawarcie Umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia kaucji przez Najemcę. Jeśli w umowie jest odpowiedni zapis, to przekazanie lokalu jest możliwe dopiero po wpłaceniu kaucji wynajmującemu we właściwy sposób.

Wysokość kaucji zależy od uzgodnień pomiędzy wynajmującym a najemcą. Najczęściej praktykowana jest trzykrotność ustalonego czynszu. Może być też kaucja w wysokości czynszu za jeden miesiąc lub w dowolnej kwocie, ale stanowiącej nie więcej niż sześciokrotność czynszu (dla umowy najmu okazjonalnego) lub dwunastokrotność czynszu (dla umów „zwykłego najmu”).

 

Zwrot kaucji po ustaniu umowy powinien nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia umowy i przekazania lokalu właścicielowi.

Jeśli w Umowie strony nie zawarły sposobu zwrotu lub dane te uległy zmianie, najlepiej jest ustalić to pisemnie przy przekazywaniu mieszkania, nawet w uwagach do protokołu zdawczo-odbiorczego.

Nasze Stowarzyszenie nie zaleca zaliczania kaucji jako ostatnich płatności z tytułu czynszu. Kaucję rozliczamy po zapoznaniu się ze stanem mieszkania przy jego zwrocie, kiedy to obie strony umowy podpisują protokół zdawczo-odbiorczy i uzgadniają, czy nieruchomość wymaga jakichkolwiek dodatkowych prac. Zalecamy natomiast uzależnienie zawarcia umowy najmu od wpłacenia kaucji, czyli przekazanie mieszkania dopiero po otrzymaniu kaucji.

 

Dodatkowe informacje dotyczące kaucji dla właścicieli znajdziesz tutaj.

 

Inne możliwe zabezpieczenia dla właściciela mieszkania: - umowa najmu okazjonalnego z załączonymi odpowiednimi oświadczeniami w formie aktów notarialnych; - odpowiednia selekcja najemców, z uwzględnieniem informacji o źródle i wysokości dochodów – dodatkowe informacje w dziale Jak zacząć?