Od mniej więcej połowy marca nasi członkowie logujący się na stronie Stowarzyszenia mogli zobaczyć nieco zmienione grafiki. Szanowni Mieszkanicznicy, to dopiero początek większych zmian.

Stowarzyszenie przez ostatnie dwa lata rozrasta się coraz szybciej, tak jak zwiększa się również zainteresowanie rynkiem nieruchomości na wynajem wśród osób prywatnych. Mamy coraz więcej oddziałów, gdzie liderzy regularnie organizują spotkania, coraz więcej członków, i też coraz ciekawszych partnerów. To wszystko razem to coraz większe wyzwanie organizacyjno-techniczne, dlatego staramy się nie tylko nadążać, ale i przygotować na jeszcze większą popularność. Konkrety? Ponad 1800 osób - członków z opłaconą składką, i rekordowy w stowarzyszeniach dobrowolnych odsetek członków ze spóźnioną składką - poniżej 20% (w porównaniu do danych z badania Stowarzyszenia Klon/ Jawor, całość w różnych grafikach tutaj). Ponad 20 oddziałów, czyli około 200 spotkań rocznie, Kongres, a teraz też szkolenia w Akademii Mieszkanicznika. I będziemy robić więcej.

Przystosowując naszą bazę członków do obsługi prawie dwóch tysięcy osób i przygotowując się na kolejnych robimy dość znaczące zmiany. Polegają one przede wszystkim na zabezpieczeniu danych, automatyzowaniu procesów i przystosowaniu systemu do kolejnych pomysłów i wyzwań. Sama baza członków to początek, potem jeszcze będzie strona, nieco innowacji przy spotkaniach lokalnych? Chcemy, żeby było coraz mniej problemów i łatwiejsza obsługa, większa przejrzystość, i oczywiście ma też być ładnie. Jeśli napotykacie na jakiekolwiek problemy, to prosimy o informację (telefon, mail, wiadomość) do biura, czyli Katarzyny Gontarczyk lub Magdy Pszczółkowskiej, często da się to wyjaśnić lub nawet zrobić od ręki. Niektóre funkcjonalności ze strony internetowej mogą niestety nie być dostępne po przeniesieniu strony www i najnowszych zabezpieczeniach, ale prosimy o cierpliwość i informacje, i co się da, będzie zrobione. A potem będzie lepiej.

Chcemy ułatwić liderom organizację spotkań lokalnych i ułatwić członkom "wejście" na spotkania, również w innych miastach. Osoby stykające się ze Stowarzyszeniem po raz pierwszy będą miały przygotowane bardziej przejrzyste, krótsze informacje i łatwiejszy proces rejestracji jako członkowie  lub jedynie obserwatorzy. Żeby korzystać ze spotkań, wiedzy i innych wydarzeń, trzeba o nich wiedzieć ? to też jest jedna ze spraw na naszej liście, lepszy przepływ informacji i możliwość wybierania tego, czym jesteśmy najbardziej zainteresowani. I mobilne wersje dla wszystkich, oczywiście.

Dziękujemy za cierpliwość i za dzielenie się wiedzą o najmie i o Mieszkaniczniku. Dużo nowych osób pojawia się dzięki tym, którzy już nas znają, a informacje na stronie, materiały w mediach, posty na portalach społecznościowych trochę jeszcze pomagają. Zawsze można coś poprawić, staramy się po drodze nie utrudniać i czekamy na praktyczne uwagi.

Hanna Milewska-Wilk