Każda nowa firma rozpoczyna współpracę od poziomu partnera wpierającego a po roku czynnej aktywności ma możliwość zmiany na partnera aktywnego.

PARTNER WSPIERAJĄCY

Celem partnerstwa wspierającego jest:
- uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia jedynie w sposób pośredni
- finansowanie Stowarzyszenia

Partnerem wspierającym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:
- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia
- wypełni formularz zgłoszeniowy
- jest w jakikolwiek sposób związana z Mieszkanicznikami
- zaoferuje korzyści dla członków stowarzyszenia (np. rabaty na usługi)
- zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia
- opłaci roczną składkę - informacja dostępna na zapytanie. 
- udzieli rabatu członkom stowarzyszenia na oferowane usługi
- będzie wypłacać prowizję dla stowarzyszenia za przekierowanie  (wysokość do uzgodnienia)

Stowarzyszenie nie oczekuje zaangażowania w swoje prace, choć jest mile widziane.

Partner wspierający ma prawo do:
- umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia  oraz informacji w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony www Partnera
- informacji na stronie www stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera,
- przekierowania klientów na zapytanie  
- jednorazowej reklamy z biuletynie
- regularnych zaproszeń do prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków
- prowadzenia wykładów na kongresach na zaproszenie 
- wykorzystania pozycji stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami stowarzyszenia.
- informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach partnera
- zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach
- bezpłatnego członkostwa jednej osoby wskazanej przez Partnera przez czas trwania umowy partnerskiej.

 

PARTNER AKTYWNY

Celem partnerstwa aktywnego jest pozyskanie partnerów zaangażowanych w prace Stowarzyszenie m.in. poprzez:
- oferowanie mierzalnych korzyści dla członków Stowarzyszenia
- pomoc w organizowaniu lokalnych spotkań i kongresów
- pozyskiwanie nowych członków
- reklamę Stowarzyszenia

Partnerem aktywnym Stowarzyszenia Mieszkanicznik może być jedynie firma która:
- prowadzi działalność stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności stowarzyszenia 
- jest rekomendowana przez jednego z członków Stowarzyszenia
- wypełni formularz zgłoszeniowy
- zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia
- opłaci roczną składkę - informacja dostępna na zapytanie.
- była Partnerem Wspierającym w poprzednim roku
- udziela rabatów członkom stowarzyszenia na oferowane usługi 
?- wypłaca prowizję dla stowarzyszenia za przekierowanie  (wysokość do uzgodnienia)

Partner aktywny ma prawo do:
- umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia  oraz informacji w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony www Partnera
- informacji na stronie www stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera
- przekierowania klientów na zapytanie  
- jednorazowej reklamy z biuletynie
- regularnych zaproszeń do prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków 
- prowadzenia wykładów na kongresach na zaproszenie 
- wykorzystania pozycji stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami stowarzyszenia. 
- informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach partnera
zniżki 50 % na cenę stoiska podczas minitargów branżowych organizowanych na kongresach 
bezpłatnego członkostwa jednej osoby wskazanej przez Partnera przez czas trwania umowy partnerskiej.

Obowiązkiem partnera aktywnego jest:
- umieszczenie logo stowarzyszenia na stronie partnera z linkiem,
- minimum jeden wykład w roku na spotkaniu lokalnym lub dyżur eksperta
- Informowanie o działalności stowarzyszenia skutkująca pozyskaniem min 10 nowych członków rocznie.
- raz na 6 miesięcy napisanie artykułu merytorycznego lub udzielenie konsultacji 
- raz na rok opublikowanie informacji o działalności stowarzyszenia lub szkoleniu, kongresie itp. łącznie z mailingiem do klientów partnera
- informowanie stowarzyszenia o nowych produktach, usługach, szkoleniach

Dodatkowa współpraca obejmuje otwartość na wzajemne zapraszanie swoich przedstawicieli jako ekspertów na szkolenia/eventy. Zasady dodatkowej współpracy uzgadniane będą oddzielne.

Partner aktywny, który w ciągu roku nie spełnił swoich obowiązków (nie jest zaangażowany w pracę) po roku wraca do poziomu partnera wspierającego. Umowa partnerstwa aktywnego przechodzi automatycznie na następny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana w formie pisemnej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

W sprawach współpracy ze stowarzyszeniem prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@mieszkanicznik.org.pl