Początek roku, dzięki Wielkiej Orkiestrze, to okazja do pomagania innym. Wrzucić coś do skarbonki – różnych organizacji – może każdy spacerowicz, ale są organizacje społeczne pomagające innym, które potrzebują bardziej wyspecjalizowanej pomocy.

Szanowny Właścicielu, czy chciałbyś wynająć swoją nieruchomość na mieszkanie treningowe?

Mieszkania treningowe, lub – w bardziej oficjalnej terminologii – chronione, są tymczasową formą przygotowania do pełnej samodzielności dla osób opuszczających placówki pieczy zastępczej (domy dziecka, rodzinne domy dziecka) i placówki resocjalizacyjne, ale też dla osób wychodzących z bezdomności. Mieszkańcy takich miejsc są objęci doradztwem zawodowym i „domowym”, czyli dotyczącym codziennych obowiązków związanych z gospodarowaniem pieniędzmi, samodzielnym prowadzeniem domu, radzeniem sobie w kontaktach z instytucjami. Organizacje mają na celu doprowadzenie do pełnej niezależności swoich podopiecznych, zawodowej, finansowej i mieszkaniowej.

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące mieszkania treningowe mają wypracowane różne sposoby dotyczące najmu takich mieszkań. Zależy to również od instytucji finansujących takie projekty. Mieszkania najmowane są po cenach rynkowych, potem czasem są podnajmowane podopiecznym, a czasem organizacja prowadząca projekt jest tylko gwarantem wypłacalności najemców i dbałości o mieszkanie. Mieszkania treningowe dofinansowywane są czasem przez gminy, jako forma kontynuacji pomocy dla podopiecznych publicznych placówek i instytucji.

Czy w Twojej gminie istnieją mieszkania treningowe lub są one w planach?

Najlepiej skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej lub centrum pomocy rodzinie, bo te instytucje łączą osoby mające przejść trening samodzielności domowej z odpowiednimi organizacjami pożytku publicznego i finansowaniem pracowników socjalnych, pomagających radzić sobie z codziennymi obowiązkami. Jeśli dodatkowo Twoje mieszkanie nie ma barier architektonicznych, może być miejscem treningu dla jeszcze innych grup podopiecznych gmin. Konkrety dotyczące najmu uzyskasz już od wskazanych fundacji lub stowarzyszeń, może nawet uda Wam się wypracować nowe, lepsze rozwiązania.

Warto pomagać innym, w przypadku właścicieli mieszkań może się to nawet nie różnić od najmów całkiem rynkowych. A jeśli nie mieszkanie, to może 1% w najbliższym rozliczeniu podatku? Sprawdźcie swoje lokalne organizacje pożytku.

Hanna Milewska-Wilk, styczeń 2016 r.

Dziękuję za konsultację ks. Adamowi Gołębiakowi FDP, projekt www.bywygrali.pl i Wojciechowi Bystremu, prezesowi Koła Gdańskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.