Rynek najmu detalicznego to bardzo dynamicznie rosnący segment rynku nieruchomości. Coraz więcej osób kupuje mieszkania jako inwestycję i nie chce zajmować się nimi osobiście. Wiedza niezbędna do dobrej obsługi najmu jest coraz bardziej złożona, Mieszkanicznik poprosił więc profesjonalistów o wsparcie. Zapraszamy na specjalistyczne kursy!

Około roku temu przekazaliśmy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości prośbę o zajęcie się tematem szkolenia specjalistów od najmu mieszkań. Nasza prośba spotkała się ze zrozumieniem i dość szybko Komisja Edukacji PFRN opracowała wytyczne dotyczące zakresu takich kursów – dla zarządców lub pośredników. Są to kursy specjalistyczne, wykraczające poza obrót i zarządzanie samą nieruchomością, mające zapewnić bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi i właścicielom nieruchomości, i ich najemcom.

W najbliższym czasie w Warszawie i Poznaniu odbędą się kursy, każdy obejmujący 38 godzin zajęć. Uczestnicy będą dokładnie analizować nie tylko najróżniejsze umowy najmu, ale i umowy o zarządzanie (lub pośrednictwo, lub zlecenia…) zawierane z właścicielem nieruchomości, mogące mieć bardzo różny zakres. Część bardziej praktyczna to zagadnienia dotyczące przejęcia mieszkania, obsługi najemców, rozliczeń finansowych, rozwiązywania pojawiających się problemów.

Szkolenia dla zawodowców obsługujących rynek najmu pozwolą ujednolicić standardy: zarządcy i pośrednicy będą mieli poświadczenie swojej wiedzy i możliwość kształcenia kolejnych pracowników, a wynajmujący – nasi członkowie – będą mogli łatwiej sprawdzić kwalifikacje wybranego usługodawcy na liście specjalistów PFRN. Profesjonaliści edukujący obie strony najmu są też sposobem na mniejsze tarcia na rynku – jeśli potrafią dobrze wyjaśnić prawa i obowiązki stron.

Kurs w Warszawie rozpoczyna się już na początku kwietnia, tutaj więcej informacji. Kurs w Poznaniu to dwa majowe weekendy – tutaj szczegóły. Osoby z ukończonymi kursami można będzie wyszukać w Rejestrach PFRN jako specjalistów w zakresie zarządzania najmem lokali mieszkalnych.

Hanna Milewska-Wilk