Product Description

Pakiet dokumentów zawiera:

Umowa najmu  wraz załącznikami:
- ankieta danych osobowowych,
- ogólne warunki najmu
- protokół zdawczo-odbiorczy.

Umowa najmu  wraz załącznikami w języku angielskim:
- ankieta danych osobowowych,
- protokół zdawczo-odbiorczy.

Wzór umowy najmu został opracowany przez specjalistów Stowarzyszenia i zawiera propozycję wszystkich możliwych ustaleń między stronami. Dobrze uzgodniona i podpisana umowa najmu gwarantuje łatwiejsze rozstrzyganie ewentualnych sporów.

Umowa wraz załącznikami zostanie wysłana e-mailem po otrzymaniu wpłaty.

Umowy najmu w języku polskim i w języku angielskim zostały sporządzone w oddzielnych załącznikach.