Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego
Stowarzyszenia Mieszkanicznik
 
  Sąd Arbitrażowy pobiera następujące opłaty:    
           
  Rodzaj opłaty Wnosi: Wysokość opłaty
(Wartość przedmiotu sporu
[wps] do 10.000 zł
udział 1 arbitra)
Wysokość opłaty
(Wartość przedmiotu sporu
[wps] powyżej 10.000 zł
udział więcej niż 1 arbitra)
 
  Opłata rejestracyjna Powód 300 zł plus 1 % wps 350 zł plus 1 % wps  
  Opłata arbitrażowa Powód 700 zł 700 zł + opłata za udział dodatkowych arbitrów  
  Opłata dodatkowa za rozprawę *) Strona wnioskująca 200 zł 200 zł  
  Opłata dodatkowa za wydanie uzasadnienia Strona wnioskująca 250 zł 250 zł  
  Opłata za czynności wykonywane poza rozprawą Strona wnioskująca 150 zł/h + kilometrówka 150 zł/h + kilometrówka  
  Opłaty za odpis postanowień i innych dokumentów z akt sprawy Strona wnioskująca 5 zł/stronę 5 zł/stronę  
  *)  odbytej w przypadku gdy zdaniem Arbitra nie ma potrzeby wzywania stron na rozprawę, bowiem można sprawę rozstrzygnąć w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty  

 

Opłat należy dokonywać na poniższy numer konta:

Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu "Mieszkanicznik"
nr rachunku bankowego: 91 1140 2004 0000 3802 7606 6056 (MBank)