Hanna Milewska-Wilk

Stowarzyszenie Mieszkanicznik uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych i innych regulacji. Monitorujemy również sprawę dotyczącą apartamentów hotelowych.
W czerwcu i lipcu prasa podnosiła temat turystów zatrzymujących się w mieszkaniach w blokach i kamienicach. Zjawisko jest bardzo widoczne szczególnie w Sopocie i centrum Krakowa. Powstała petycja, o której pisaliśmy pod koniec sierpnia.

W załącznikach pisma do Ministerstw Infrastruktury i Sportu i Turystyki, w których prosimy o wpisanie nas na listę podmiotów zainteresowanych konsultacją regulacji tego typu najmu. Mamy nadzieję, że jeśli prace się rozpoczną, będziemy zapraszani do podzielenia się nasza wiedzą.

Załączniki:
1.  Pismo - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki

2.  Pismo - Ministerstwo Infrastruktury