Dla wszystkich zainteresowanych rynkiem nieruchomości ogólnie, a rynkiem najmu w szczególności przygotowałam zestawienie źródeł danych, z których najczęściej korzystam, wraz z proponowanymi opracowaniami i interpretacjami danych. Część z nich to już przywoływane w różnych opracowaniach Mieszkanicznika dane ogólne, inne to opracowania naszych partnerów i instytucji zajmujących się dokładnie tą dziedziną.

Coraz więcej się pisze i mówi w mediach o roli najmu mieszkań, o dostępności, może pojawią się też wkrótce wiarygodne statystyki odnośnie wysokości czynszów najmu, a renomowane instytucje nie będą już mylić wynajmującego (wydającego mieszkanie) z najemcą (biorącym w najem). Jeśli coś pominęłam – proszę o informację, będziemy uzupełniać. 

Najróżniejsze opracowania NBP:

1. Kwartalne i roczne opracowania analityczne dotyczące rynku nieruchomości
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index_pre.html

2. Materiały i Studia w 2016 roku aż trzy z sześciu publikacji dotyczyły rynku nieruchomości mieszkaniowych
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/materialy_i_studia/2016.html

3. Wykresy podstawowe, np. stopy procentowe:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html

4. Interesujące wyniki pilotażu badania zasobności gospodarstw domowych, może będzie badanie właściwe
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2015/ZGDwP_20151117.html

Statystyki ogólne GUS

1. Obrót nieruchomościami w 2015 roku (w zakładce Archiwum raporty za lata poprzednie)
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/obrot-nieruchomosciami-w-2015-r-,4,13.html

2. Gospodarka mieszkaniowa (m.in. eksmisje, zaległości, remonty – w zakładce Archiwum poprzednie lata)
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/gospodarka-mieszkaniowa-w-2015-r-,7,11.html

3. Tabele umożliwiające przeglądnie w przekrojach wybieralnych, nawet z nałożeniem danych na mapy, do poziomu gmin
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Budownictwo.aspx

4. I dane EUROSTAT, czyli porównania danych GUS z innymi krajami europejskimi: mieszkalnictwo
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/pl

5. Dane ze spisu powszechnego 2011 – ogólne
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/

6. Dane z NSP2011 dotyczące mieszkań
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/mieszkania-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011,18,1.html

7. Opracowanie danych ze spisów 2002 i 2011 prof. Cesarskiego
http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/inne/sytuacja-mieszkaniowa-gospodarstw-domowych-i-rodzin-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2011,1,1.html

Dane z podatków, dotyczące najmu prywatnego opodatkowanego i na zasadach ogólnych, i ryczałtem, ale w szczegółach nie uwzględniające tych nie osiągających dochodów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyki/

Artykuły dotyczące rynku nieruchomości w powiązaniu z rynkiem kredytów, ale też innych ciekawych aspektów (koszty transakcyjne, najem krótkoterminowy, analizy dla różnych miast)
http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Informacje opracowywane i ogólnie udostępniane przez REAS – coraz częściej dotyczą również rynku najmu mieszkań, i detalicznego i instytucjonalnego

1. Komentarze: http://www.reas.pl/komentarze

2. Raporty tematyczne i kwartalne: http://www.reas.pl/publikacje

Inne opracowania: Opracowany na zlecenie Habitat for Humanity Polska raport Mieszkalnictwo w Polsce
http://habitat.pl/publikacje/

Savills Polska opublikował jesienią zeszłego roku aż dwa raporty poświęcone potrzebom mieszkaniowym studentów:
http://www.savills.pl/research/poland-research.aspx

styczeń 2017, Hanna Milewska-Wilk