Najemca a Wynajmujący

Najemca to osoba, która bierze nieruchomość w najem. Najemca bierze NA siebie wszelkie obowiązki dotyczące nieruchomości, związane z jej bieżącym utrzymaniem, łącznie z obowiązkiem opłaty czynszu najmu na rzecz wynajmującego, w zamian za możliwość korzystania z nieruchomości określoną w umowie najmu.

Więcej o obowiązkach najemcy:
http://mieszkanicznik.org.pl/obowiazki-najemcy/

Wynajmujący to osoba wydająca daną nieruchomość w użytkowanie najemcy na określonych zasadach. Wynajmujący to osoba dysponująca nieruchomością, nie musi to być właściciel.
Więcej o obowiązkach wynajmującego:
http://mieszkanicznik.org.pl/obowiazki-wynajmujacego/

Pozostaje podpisać się w odpowiednich miejscach pod umową najmu  http://mieszkanicznik.org.pl/umowa-najmu/
lub umową najmu okazjonalnego http://mieszkanicznik.org.pl/umowa-najmu-okazjonalnego/

Obecnie samo słowo „najemca” lub wyrażenie „najmować mieszkanie” przewija się głównie w aktach prawnych, ale coraz częściej też w prasie, w związku ze wzrostem częstotliwości występowania tego zjawiska.

Jak dawać ogłoszenia?
Język polski pozwala na dokładne i bardzo zwięzłe określenie, którą stroną umowy najmu chcielibyśmy być. Ogłoszenie „Wynajmę mieszkanie…” powinno wychodzić od osoby dysponującej lokalem na wynajem, a ogłoszenie „Najmę mieszkanie…” od osoby poszukującej miejsca i chcącej być najemcą.