Pod koniec sierpnia Mieszkanicznik występował do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośba o stanowisko w sprawie najmu instytucjonalnego. Dotarła do nas odpowiedź.

W związku ze zmianami w ustawie o ochronie praw lokatorów, które weszły w życie 11 września 2017 roku, a szczególnie nowymi zasadami dotyczącymi najmu instytucjonalnego i okazjonalnego prosiliśmy o wyjaśnienia. Nasze wątpliwości podzielała również Polska Federacja Rynku Nieruchomości, która również występowała do MIiB w tej sprawie.

Stanowisko Ministerstwa jest przełożeniem zasady odnośnie reprezentowania osób fizycznych: jeśli firma zarządzająca najmem jest pełnomocnikiem osoby fizycznej, to działa jak osoba fizyczna. Przypominamy, że gospodarowanie nieruchomością przez profesjonalnego zarządcę nie zawsze wymaga pełnomocnictwa, a umowa najmu instytucjonalnego wymaga mniej załączników, niż najem okazjonalny.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem - link