Zapraszamy na otwarte, styczniowe spotkanie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Mieszkanicznik, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 o godz. 19. Gościem naszego spotkania będzie Daniel Siwiec – deweloper, inwestor z branży nieruchomości, przedsiębiorca, który opowie o 7 krokach do biznesu deweloperskiego. Gościem specjalnym i partnerem spotkania będzie Filip Kowarski – twórca programu Moniter.pl.

O PRELEGENCIE

Daniel Siwiec – nowoczesny inwestor i deweloper, praktyk, realizuje głównie projekty mieszkaniowe, chętnie dzieli się doświadczeniami, autor dwóch książek „Nowoczesny Inwestor” i „Nowoczesny Deweloper”. Wierzy, z?e w z?yciu nie ma przypadko?w, i nie wierzy w szcze?s?cie, wie?c pierwszy milion postanowił zarobic?. Dokonał tego, maja?c 26 lat. Swoimi ideami potrafi zarazic? innych. Jego najwie?kszym kapitałem jest umieje?tnos?c? dostrzegania rozwia?zan? tam, gdzie inni widza? problemy. Pienia?dze traktuje jako s?rodek, a nie cel sam w sobie. Uzalez?niony od adrenaliny i przełamywania własnych barier. Che?tnie dzieli sie? dos?wiadczeniami, dlatego powie Ci, czym sa? ro?z?nego rodzaju dz?wignie oraz jak ich uz?ywac? do zwie?kszania zysku. Przekona Cie? takz?e, z?e maja?c nawet niewielki kapitał, moz?esz rozpocza?c? wielotysie?czne inwestycje. Pokaz?e Ci tez? nowoczesne modele inwestycyjne, kto?re pozwola? na osia?gnie?cie szybkiego zysku.

Tytuł wystąpienia: „7 kroków jak zacząć biznes deweloperski”

Więcej o prelegencie znajdziesz tutaj: www.danielsiwiec.pl  www.nowoczesnyinwestor.pl  www.nowoczesnydeweloper.pl

Wybrane wysta?pienia:
https://www.youtube.com/watch?v=4Zq1kHaHcQY 
https://www.youtube.com/watch?v=dyptNB-BqWw

CZAS SPOTKANIA: 26 stycznia 2018, 19.00-22.30

MIEJSCE SPOTKANIA: Łódź. Dokładne miejsce zostanie ogłoszone do połowy stycznia.

PARTNER SPOTKANIA:
Partnerem styczniowego spotkania łódzkiego oddziału Mieszkanicznika będzie Moniter.pl, program do łatwego wyszukiwania okazji inwestycyjnych w internecie.

Gościć będziemy Filipa Kowarskiego, twórcę tego programu, autora książki "Znajdź mieszkanie poniżej wartości rynkowej" oraz zapalonego inwestora, który opowie nam o tym jak łączy inwestowanie w nieruchomości z egzotycznymi podróżami tak abyście mogli w prosty sposób skorzystać z jego wiedzy.

Więcej informacji o Filipie i Moniter.pl znajdziecie na https://moniter.pl/r/mieszkanicznik.

ZAPISY
UWAGA! Ze względu na ogromne zainteresowanie tym spotkaniem konieczne są wcześniejsze ZAPISY, liczba miejsc jest ograniczona. Opłata za spotkanie równoznaczna jest z zapisem.

Opłata za spotkanie w Łodzi dla członka stowarzyszenia z ważną składką (proszę sprawdzić!) - 20 zł 
https://secure.transferuj.pl/?h=5ea80334824a585e164d68babaa938e77857aa39

Opłata za spotkanie w Łodzi dla osób, które nie mają ważnej składki członkowskiej - 50 zł 
https://secure.transferuj.pl/?h=a969a2b714be6b7ea82a7ca5e9bbe9cc2e57bedd

Do zobaczenia, 
Katarzyna i Jeremiasz Gorzędowscy
Liderzy Oddziału Łódź 
lodz@mieszkanicznik.org.pl