Członkowie Stowarzyszenia! Sympatycy i Obserwatorzy!

Właśnie minęło 7 lat obecności Stowarzyszenia Mieszkanicznik na polskim rynku najmu prywatnego.  Staliśmy się wyraźną i rozpoznawalną marką. Analizujemy, poszukujemy i udostępniamy dla naszych członków stale nowe korzyści, dbamy o integrację środowiska, którego jesteście częścią, aby umożliwić łatwiejsze i bezpieczniejsze wynajmowanie.

Wiemy jednocześnie, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Coraz więcej przedsięwzięć, coraz szerszy zakres działalności wymaga coraz większych nakładów. Dlatego też Zarząd Stowarzyszenia wraz z gronem Liderów regionalnych podjął na ostatnim Zjeździe Liderów decyzję dotyczącą wysokości składek członkowskich od dnia 1 marca 2019 r.

Nowe ustalenia wyglądają następująco:

1/ za pierwszy rok  składka członkowska  wyniesie 400 zł, przy czym nie nalicza się opłaty wpisowej,

2/ za drugi i kolejne lata członkostwa oraz dla wszystkich obecnych członków składka wyniesie 250 zł

3/ za płatność z góry za dwa lata naliczany jest rabat 10 % od łącznej kwoty składek,

4/ za płatność z góry za trzy lata naliczany jest rabat 20 % od łącznej kwoty składek,

5/ powyższe zasady mają zastosowanie zarówno dla członków zwyczajnych jak i  sympatyzujących.

 

Obecni członkowie do dnia 28 lutego 2019 r. mogą przedłużyć ważność swojego konta członkowskiego na obecnych warunkach, nawet jeśli kolejna składka wymagalna będzie po tej dacie. Wystarczy:

1/ zalogować się na swoje konto w bazie członków na stronie https://crm.mieszkanicznik.org.pl/

2/ wybrać ?opłacanie członkostwa?

3/ wybrać kwotę składki (za rok, dwa lub trzy lata)

4/ zatwierdzić wpłatę

5/ dokonać automatycznego przelewu przez T-Pay

Konto zostanie przedłużone o wybrany okres od daty wymagalności ostatniej składki. Przykład: jeśli Twoja składka jest ważna do listopada 2019 r., twoje konto zostanie przedłużone do listopada 2020 r.

 

Dodatkowo przypominamy:

- za każdą nową osobę, zapisującą się z Twojego polecenia, naliczany jest rabat do Twojej kolejnej składki w wysokości 10 zł.

 

Dziękujemy za to, że razem tworzymy tak ważny projekt na polskim rynku najmu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik