Mieszkanicznik podejmuje wspólpracę z rozmaitymi instytucjami i przy okazji akcji społecznych - tam, gdzie bardzo potrzebna jest znajomość całego rynku najmu i potrzeba jego ucywilizowania. Współpracujemy też z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej i jest to bardzo ciekawa wspólpraca, i miejmy nadzieję będzie owocna. Czas na konkrety.

Na początku czerwca odbył się już III Kongres Gospodarki Senioralnej, swoją działalność rozpoczął także Zespół Budownictwa Senioralnego. Seniorzy to coraz większa grupa społeczna i grupa konsumentów, już teraz osób 60+ jest więcej niż dzieci i młodzieży do lat 20, a tendencja jest rosnąca: coraz dłużej żyjemy, a dzieci mamy mniej. Emeryci są też w Polsce stosunkowo dobrze sytuowaną grupą: przeciętny dochód do dyspozycji na jedną osobę w gospodarstwie domowym emerytów to ponad 1500 zł, więcej niż średnia dla wszystkich. Seniorzy mają też często nieruchomości, które nie zawsze są dopasowane do ich potrzeb, ale też niechętnie są sprzedawane. I tutaj przydaje się Mieszkanicznik.

Mieszkalnictwo zarówno w aspekcie miejsca do zaspokajania podstawowych potrzeb, ale i jako dziedzina gospodarki, gdzie można inwestować i akumulować majątek to temat bardzo interesujący dla Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Dla niektórych z naszych członków ciekawe też będą aspekty transferu międzyppokoleniowego: około 70% właścicieli firm przygotowuje się do przekazania firmy lub zadysponowania już zgromadzonym majątkiem. Starsi potrzebują też coraz bardziej zaawansowanych usług, ale i stabilnego finansowania rosnących z wiekiem i utratą zdrowia potrzeb. Mieszkania i szerzej nieruchomości mogą być i majątkiem, i usługą, i źródłem finansowania.

Mieszkanie jako usługa to przede wszystkim jeszcze niezbyt dobrze w Polsce przetłumaczone assisted living - mieszkania senioralne. To w proponowanych obecnie opcjach mieszkania na wynajem w budynkach o dobrych, miejskich lokalizacjach, bez barier architektonicznych, z możliwością zamówienia w razie potrzeby całego wachlarza usług: od sprzątania i dostarczania zakupów lub posiłków, poprzez umawianie wizyt u lekarzy lub wizyt i opieki pielęgniarki w mieszkaniu, po wypożyczanie niezbędnych sprzętów rehabilitacyjnych lub medycznych. Bardziej aktywni seniorzy mogą korzystać z rozrywek i aktywności miejskich, ci mniej aktywni mają natomiast potrzebne im wsparcie, również personelu i sąsiadów.

Mieszkania mogą być też sposobem finansowania emerytury, zarówno dla indywidualnych właścicieli, jak i poprzez duże instytucje oferujące bezpieczne inwestycje o stabilnej stopie zwrotu. Mieszkania na wynajem są potrzebne młodym ludziom, zanim zdecydują się gdzieś osiąść, finansowanie nieruchomości z oszczędności jest też bardziej stabilne niż kredyty. Cała sfera usług i produktów finansowych związanych z inwestowaniem w nieruchomości, a także obsługi mieszkań na wynajem, również tych przeznaczonych dla osób starszych, dopiero się rozwija. Jest to jednak bardzo obiecujący sektor i zarówno popyt na usługi, jak i planowane regulacje dotyczące inwestycji w rynek najmu mogą mu bardzo sprzyjać.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik działa na rzecz wszystkich właścicieli nieruchomości na wynajem, przejrzystość i przewidywalność tego rynku będzie korzystna dla uzyskiwania stabilnych przychodów, a duży rynek najmu wpłynie też stabilizująco na ceny mieszkań. Mamy wielki majątek w nieruchomościach, czas nauczyć się z niego korzystać dla zaspokajania potrzeb również na czas emerytury, nie tylko tych mieszkaniowych.

Więcej informacji o działaności Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej: http://kigs.org.pl/

Hanna Milewska-Wilk