14 września Mieszkanicznik złożył w KPRM pismo w sprawie braku rozporządzenia ustalającego czynsze najmu w Mieszkaniu+. Obowiązująca od 11 września ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości uzależniła ceny oświadczeń notarialnych od czynszów ogłaszanych w rozporządzeniu. Na razie jest projekt tego rozporządzenia i jesteśmy zaproszeni do konsultacji, ale już są różne interpretacje.

Do tej pory koszty oświadczeń określone były w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia podawanej przez GUS, wysokość taksy notarialnej za sporządzenie oświadczenia nie mogła wynosić więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia plus VAT i koszty odpisów. Zasady były jasne dla wszystkich zainteresowanych stron, koszt z reguły nie przekraczał 300 złotych, co pokrywał najbardziej zainteresowany taką formą zabezpieczenia wynajmujący.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zmieniała tę o ochronie praw lokatorów i przepisy związane z kosztami oświadczeń notarialnych do umów najmu. Obecnie jest to powiązane z ceną najmu 1m2 powierzchni mieszkania w Warszawie określoną w rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia jest dostępny od 24 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji, stawki czynszów tam pokazane są nieco niższe, niż pierwotnie zakładano dla Mieszkania+. Dla Warszawy stawka maksymalna czynszu bez opcji została określona na 13,43 zł. Za oświadczenie o poddaniu się egzekucji – załącznik do umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego – zgodnie z tym rozporządzeniem notariusz będzie mógł pobrać takie wynagrodzenie.

Krajowa Rada Notarialna sprawę interpretuje jednak nieco inaczej: opłata to iloczyn wskazanej wyżej stawki czynszu i ilości metrów wynajmowanej nieruchomości, ale nie zażąda się więcej niż określony w umowie miesięczny czynsz najmu. Nie jest to sposób obliczania opłaty, który ułatwi szacowanie kosztów, oznacza również wzrost opłat: nawet przy oświadczeniu do umowy najmu pokoju o powierzchni około 10 m2 trzeba będzie zapłacić więcej niż przed tą regulacją. Dodatkowo, nie wiadomo, jak będzie liczona opłata, jeśli wynajmuję dom położony na działce – metraż czego weźmie pod uwagę notariusz? Jeśli wynajmuje się mieszkanie na pokoje, ale z dostępem do części wspólnej, to czy trzeba będzie opomiarować dokładnie te pokoje i policzyć część przynależną z kuchni, łazienki i przedpokoju?

Wprowadzone zmiany uzależniają cały działający rynku najmu od stawek czynszu wyznaczanych wyłącznie dla jednego przedsięwzięcia rządowego. Można wykazać pewne zrozumienie, kiedy notariusze nie akceptują jako swojego wynagrodzenia niemalże minimalnego dopuszczalnego wynagrodzenia za godzinę pracy. Jednak ich propozycja też jest nie do przyjęcia: tego się po prostu nie da zastosować do wszystkich umów najmu okazjonalnego. Zdaje się, że będzie to kolejna regulacja, która miała ułatwiać, a efekt jednak będzie odwrotny. Bo jest na razie niekompletna.

Hanna Milewska-Wilk

Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12303253/12460022/12460025/dokument310729.pdf

Odpowiedź Ministerstwa Infrastrukuty na nasze zapytanie - zobacz pismo