21 czerwca na Stadionie Narodowym odbyło się organizowane przez BGK Nieruchomości Forum Dialogu Mieszkaniowego. Było to spotkanie zaproszonych i zainteresowanych osób i organizacji zaangażowanych w mieszkalnictwo i politykę mieszkaniową, mające wypracować praktyczne wskazówki dla Rady Mieszkalnictwa. Mieszkanicznik aktywnie uczestniczył.

Ponad 600 osób zarejestrowało się i potem pojawiło w salach konferencyjnych Narodowego, by nie tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i wskazywać największe problemy i przeszkody dla rozwoju całego sektora mieszkaniowego. Całość rozpoczęła się wystąpieniami ministrów i przedstawieniem pięciu równolegle odbywających się ścieżek - ogólnych zagadnień, na które została podzielona dyskusja. Tematy były bardzo szerokie: ?Różne potrzeby i równe szanse?, ?Urbanistyka i planowanie?, ?Nowy i istniejący zasób mieszkaniowy?, ?praca i innowacje?. Hanna Milewska-Wilk z Mieszkanicznika prezentowała ścieżkę 2: ?Nowe narzędzia prawne i finansowe?, gdzie dyskutowano w czterech grupach poświęconych odpowiednio prawu najmu, REITom, długoterminowemu oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i zielonym hipotekom i listom zastawnym.

Efektem całego Forum i dyskusji będzie opracowanie i opublikowanie we wrześniu ?Zielonej księgi? czyli analiza najbardziej istotnych przeszkód i propozycji rozwiązań. Mieszkalnictwo jest tak szerokim tematem, że bardzo często nie wystarczy zmiana jednej ustawy, żeby np. wspomóc przystosowywanie lub budowę mieszkań dla seniorów lub efektywnie wspierać rewitalizację i społeczne funkcje centrów miast. W dyskusji na temat prawa najmu, którą Mieszkanicznik prowadził, tak naprawdę wróciły wszelkie uwagi wnoszone wcześniej do projektów nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, ale i do ustawy o dopłatach do czynszów najmu i ogólnie dodatków mieszkaniowych. Nie bez powodu też najem znalazł się w jednej ścieżce z całą paletą zagadnień finansowania mieszkalnictwa: bez jasnych zasad kapitał nie będzie się angażować w inwestycje mieszkaniowe, a jest to niezbędne do szybszego rozwoju tego sektora.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik jako reprezentant znaczącej większości wynajmujących rynkowo mieszkania i domy będzie współpracować z Radą Mieszkalnictwa i wskazywać największe przeszkody i możliwe rozwiązania - korzystne dla wszystkich uczestników tego rynku. Działamy zgodnie z naszym statutem: równowaga praw wynajmującego i najemcy jest niezbędna, nawet jeśli wynajmującym jest gmina - żeby rozsądnie wydawać nasze podatki. Zapraszamy naszych członków i sympatyków do śledzenia tematu i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami - już zapowiedziano powtórzenie takiego spotkania. Dziękujemy bardzo tym, którzy wzięli udział w Forum i pomogli nam się do niego przygotować.

 

Krótkie podsumowanie organizatora:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1152230,zielona-ksiega-wykaz-problemow-rynku-mieszkaniowego.html

 

Hanna Milewska-Wilk