We współpracy z firmą REAS, zajmującą się ogólnie badaniem rynku mieszkaniowego w Polsce, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym właścicieli mieszkań na wynajem. Jest to druga edycja tego badania i pytania są zadawane nieco inaczej i dotyczą nieco innych zagadnień, ale też staramy się zachować ciągłość i porównywalność wyników.

https://www.survio.com/survey/d/reas-mieszkanicznik-edycja2

Przedsięwzięcie REAS i Mieszkanicznika jest jak na razie jedynym badaniem rynku najmu mieszkań i wynajmujących na taką skalę w Polsce. Wyniki służą do wskazywania trendów, skali zjawiska, proponowania nowych rozwiązań w różnych dziedzinach powiązanych z najmem i promocji Mieszkanicznika.

Opracowanie ankiety sprzed roku dało dość ciekawe efekty: większość odpowiadających miała więcej niż jedno mieszkanie, czyli jednak nieco inaczej niż wskazują statystyki z podatków. W tegorocznej edycji pytamy nieco dokładniej o umowy i ich długość, bo znów - nie ma w ogóle takich danych.

 

Bardzo liczymy na Wasz udział, szanowni Mieszkanicznicy, bo duża liczba zebranych kwestionariuszy podnosi wiarygodność badania. Pozwala to nam mówić o rynku najmu mieszkań i o samych wynajmujących. Naszym partnerom i instytucjom, z którymi współpracujemy umożliwia ocenę Stowarzyszenia, jego członków, zasięgu i siły oddziaływania na rynek. Badanie przygotowane, przeprowadzone i opracowywane jest przez firmę REAS, zajmującą się ogólnie rynkiem mieszkaniowym. Zachęcamy do korzystania z ich opracowań i analiz.

 

A jeśli znacie kogoś, kto chciałby badać jakiekolwiek aspekty najmu, Mieszkanicznik służy wsparciem. Obecnie w ramach współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego realizowana jest praca licencjacka o zakwaterowaniu pracowników, doradzamy przy pracach magisterskich i innych naukowych przedsięwzięciach, mówcie o tym!  

Hanna Milewska-Wilk