15 powodów,

dla których warto kontynuować członkostwo

 

 

  1. Otrzymujesz zniżki na udział w kongresach i szkoleniach.

  2. Masz możliwość udziału w lokalnych spotkaniach bezpłatnie lub po niższej cenie.

  3. Masz ciągły dostęp do wiedzy i badań, które nie są powszechnie dostępne.

  4. Możesz stale korzystać z atrakcyjnych ofert obecnych i nowych partnerów stowarzyszenia.

  5. Możesz budować swój wizerunek eksperta na rynku nieruchomości poprzez wystąpienia na lokalnych
        spotkaniach,   kongresach, wydarzeniach,  a Twoje usługi są rekomendowane przez innych członków.

  6. Masz stały dostęp do nowych kontaktów biznesowych i okazji pojawiających się na rynku.

  7. Szybciej zbudujesz swój biznes dzięki dostępowi do dużej bazy kontaktów.

  8. Dzięki swojej aktywności możesz mieć wpływ na kierunek rozwoju stowarzyszenia.

  9. Budujesz relacje oparte na zaufaniu niezbędnym do wspólnego inwestowania.

10. Masz możliwość szybkiego rozwiązywania wyjątkowych problemów dzięki stałym kontaktom
       z doświadczonymi członkami.

11. Podnosisz swój prestiż wśród najemców, dzięki stosowaniu etycznych standardów stowarzyszenia
       (Kodeks Etyki Mieszkanicznikasąd arbitrażowy)

12. Nie tracisz dostępu do bazy kontaktów doświadczonych ekspertów

13. Nie tracisz dostępu do wewnętrznych narzędzi komunikacji (Intranet, grupy na facebook)

14. Możesz dołączyć do grupy VIP (w budowie)

15. Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu przynależysz do prestiżowej grupy ludzi podobnych do Ciebie.

 

Więcej KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA